NYF WEBINAR – STØV – 02.06.21

"Sailor grinds a piece of metal aboard USS Essex." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Med støv på hjernen – prøvetaking og vurdering av støveksponering

Fagrådet i NYF arrangerte webinar 02.06.21 om temaet kartlegging og vurdering av støveksponering. Dette er et tema som opptar mye av hjernekapasiteten til yrkeshygienikere. Vurderinger både i forkant og etterkant av en undersøkelse er ofte krevende. Bruk og valg av rett(e) grenseverdi(er) er vanskelig og ikke alltid selvsagt. NYF ønsket med dette webinaret å sette fokus på støv som problematikk og gå litt i dybden på noen vanlige problemstillinger i vår heller støvete hverdag.

Det var over 160 deltagere på webinaret og mange gode tilbakemeldinger. Program og lenke til presentasjonene finner du nedenfor og på nyf.no.


Program

Relaterte artikler på yrkeshygiene.no

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.