eksponeringsprofil

    Eksponeringsprofil er en grafisk fremstilling av fysisk, kjermisk og biologiske eksponering en arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere. En slik grafisk fremstilling kan være et sannsynlighetsplott. For en “sammenlignbar eksponert gruppe” (SEG) antars at et slikt sannysnlighetsplott vil være tilnærmet log-normalfordelt. For SEGer som består av høyt eskponertre arbeidstakere knyttet til veldefinerte arbeidsoppgaver vil disse kunne anta en normalfordeling.

    I situasjoner hvor vi forventer en log-normalfordelt eksponeringsprofil, men hvor måleverdiene antar en normal fordeling, kan dette være et tegn på at resultatene i høygrad er påvirket av tilfeldige feil knyttet til gjennomføring av selve prøvetaking eller analysene av målingene.