Publikasjoner Hans Thore Smedbold

Publikasjonsliste, fagartikler, abstract, presentasjoner m.m. av Hans Thore Smedbold. Se også min profil på Researchgate.

Artikler i internasjonale fagtidsskrift

Austigard, Å. D. & Smedbold, H. T. (2021). Hydrogen Sulphide (H2S) Exposure Hazard Assessment: An Algorithm for Generating Exposure Index Based on Direct Instrument Readings. Annals of Work Exposures and Health. https://doi.org/10.1093/annweh/wxab047
Reyes-Lingjerde, A., Smedbold, H. T., Drageset, A., Håland, A., Kolstad Morken, A., Romslo Kleppe, E., … Hvidsten, O. A. (2021, 5th – 18th March). CO2 Capture and work environmental sampling – lessons learned. Innlegg presentert ved 15th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-15, Abu Dhabi, UAE. Link
Smedbold, H. T., Flage, R., Røyksund, M. (2020). Individual and Overall Assessment related to the Work Environment – Regulatory context and application in the Norwegian Petroleum Industry. In proceedings from the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, Venice. doi: 10.3850/978-981-14-8593-0_4304-cd
Romyhr, O., Nyfors, A., Leira, H. L., and Smedbold, H. T. (2006). Allergic contact dermatitis caused by epoxy resin systems in industrial painters. Contact Dermatitis. 55(3): p. 167-72. DOI: 10.1111/j.1600-0536.2006.00894.x
Smedbold, H. T., Ahlen, C., Nilsen, A. M., Norback, D. and Hilt, B. (2002). Relationships between indoor environments and nasal inflammation in nursing personnel. Arch Environ Health, 57(2): p. 155-61. https://doi.org/10.1080/00039890209602930
Smedbold, H. T., Ahlen, C., Norback, D. and Hilt, B. (2001). Sign of eye irritation in female hospital workers and the indoor environment. Indoor Air. 11(4): p. 223-31. https://doi.org/10.1034/j.1600-0668.2001.110403.x

Andre rapporter og artikler

Smedbold, H. T. og Larsen G. A. (2021). Vurdering av samtidig eksponering. Yrkeshygienikeren, (2): p. 3-8 https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/06/Smedbold-og-Larsen-Yrkeshygienikeren-2-2021.pdf?media=1623824710
Smedbold, H. T., Grove, K. S. og Leidland, E.(2021). YH-HJELP, Yrkeshygienikeren ,(1): p. 12-14 https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/04/YH-HJELP-Yrkeshygienikeren-1-2021.pdf?media=1623824710
Smedbold, H. T. (2020). Del 3: Samsvarsmålinger for stoffer med takverdi – en utfordring vi må løse. Yrkeshygienikeren, (2): 16-17
https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Smedbold Yrkeshyg….pdf
Smedbold, H.T. (2020). Hvor gode er grenseverdiene våre ? Yrkeshygienikeren, (1): p. 4. 
https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Pages%20from%20Yrkeshyg-1-2020-b.pdf
Smedbold, H.T og A.D. Austigard. (2019). Del 2: Betydningen av nesten ingenting – Hvordan håndtere verdier under deteksjonsgrensen. Yrkeshygienikeren, (3): p. 12-15. 
https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Del%202%20Verdier%20under%20deteksjonsgrensen%20-%20YH-3-2019.pdf
Hansen, J. og H.T. Smedbold. (2019). Del 1: Grunnleggende statistikk for yrkeshygienikere. Yrkeshygienikeren, (2): p. 8-13. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Yrkeshyg-2-2019-8-13.pdf
Smedbold, H.T. (2018). Nytt fokus på benzen. Yrkeshygienikeren, (1): p. 8-9.
Austigard, A.D. og H.T. Smedbold. (2018). Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede datasett. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/04/Eksamensoppgave-IO8500-Analyse-av-data-under-rapporteringsgrensen-Austigard-og-Smedbold.pdf?media=1623824710
Smedbold, H.T. (2017). NYF lønnsundersøkelsen 2017. Yrkeshygienikeren, (2): p. 10-13.
Smedbold, H.T. (2017). Ekspertgruppens gjennomgang av BHT-ordningen. Yrkeshygienikeren, (3): p. 8-11.
Smedbold, H.T. (2016). Risikovurdering for yrkeshygienikere. Kompendium utarbeidet til yrkeshygieneutdanningen ved NTNU. Rev. 3. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Kompendium%20ver%203%202016.pdf
Smedbold, H.T. (2014). IOHA bidrar til arbeidshelse for alle. Yrkeshygienikeren, (2): p. 20-20.
Svendsen, K. og H.T. Smedbold. (2010). Utdanning av yrkeshygienikere; litt historikk. Yrkeshygienikeren, (2): p. 14-16.
Smedbold, H.T. (2009). ChemiRisk – Grunnlag for risikovurdering av arbeid med kjemikalier. Rev. 3., Occupational Hygiene Solutions AS: Stavanger.
Smedbold, H.T. (2007). ErgoRisk – Brukermanual. Occupational Hygiene Solutions AS: Stavanger.
Wülfert, K. og H.T. Smedbold. (2005). Glimt fra yrkeshygienens historie i Norge; «Så hvorfor har dere egentlig tenkt å bli yrkeshygienikere?». Yrkeshygienikeren, (3): p. 14-26.
Smedbold, H.T. (2005). Yrkeshygienens historie i Norge; fremvekst av en fagprofesjon. Yrkeshygienikeren, (1): p. 12-13.
Smedbold, H.T. (2005). Helse og arbeidsmiljø for alle; ansvar og muligheter for yrkeshygienikere. Yrkeshygienikeren, (3): p. 6-10.
Smedbold, H.T. (2005). Eksponeringskartlegging ved hjelp av video og direktevisende måleinstrumenter. Yrkeshygienikeren, (3): p. 40-42.
Smedbold, H.T. (2004). Trykkluft som åndedrettsvern. Yrkeshygienikeren, (2): p. 4-10.
Smedbold, H.T (2003). Eksempel på metode for risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø. Yrkeshygienikeren, (2): p. 8-13.
Smedbold H.T. og Nistov A. (2003). Grovvurdering av kjemisk arbeidsmiljø – Del 1. Ramazzini, 1:8-10.
Smedbold, H.T. Helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten og havbrukssektoren. Yrkeshygienikeren, 2002(2): p. 15-15.
Rømyhr, O., Berntsen M., Dalene M., Karlson D., Lindahl R., Skarping G., Smedbold H.T. og Leira H.L. (2002). Yrkeshygieniske målinger ved påføring av epoksy- og polyuretanbaserte industrimalinger. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 02, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs hospital.
Smedbold, H.T. (2001). Eksponering for støv og mikroorganismer ved innsamling av restavfall og sortering av papir- og miljøavfall. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 05. Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.
Rømyhr, O., Bratt, U., Nyfors, A., Smedbold, H.T., Aasen, T. B. og Leira, H. L. (2000). Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere, rapport etter 2 års oppfølging. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 02, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.
Austigard, Å.D. og H.T. Smedbold (2000). Lønnsundersøkelsen 1999. Yrkeshygienikeren, (1): p. 12-15.
Smedbold, H.T. og K.V.H. Svendsen (1997). Generalisten som ble spesialist for å bli hørt. Yrkeshygienikeren, 1997(3): p. 10-10.
Smedbold, H.T. (1997). Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Yrkeshygienikeren, (2): p. 4-4.
Smedbold, H.T. (1996). Forekomst av helseplager ved et utvalg omsorgsinstitusjoner: rapport fra prosjektet Inneklima og helse ved alders- og sykehjem i Trondheim. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 5, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.
Smedbold, H.T. (1996). Arbeidsmiljøvurderinger og måling av støv og gass i husdyrfjøs: rapport fra prosjektet «Arbeidsmiljø og helse ved husdyrhold». Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 7. Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.
Rømyhr, O. og H.T. Smedbold (1995). Eksponering for toluendiisocyanat (TDI) og tertiære aminer ved blokkstøping av skumplast. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 04, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Abstracts og foredrag

Austigard, Å. D., Smedbold, H. T. (2021). Evaluations of direct readings from instruments with different specifications and settings
used in a study of hydrogen sulphide (H2S) exposure. IOHA2020. Submitted
Smedbold, H.T. (2019). Visualisering av hudeksponering. Hud og hudeksponering. NYF Vårkonferanse 13.mai 2019. Hotel Opera, Oslo. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/7%20Visualisering%20Hud%20Eksp%20HT%20Smedbold.pdf
Smedbold, H.T. (2014). Prevention through design. BOSH, CORK – Irland, 19.-21. April. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/NORSOK%20S-002%20Prevention%20through%20design-BOHS2014-Hans%20Thore%20Smedbold.pdf
Smedbold, H.T. (2014). Vurdering av eksponering i forhold til Yrkeshygienisk Grenseverdi (YGV). NYF Årskonferanse og kurshelg, 2014, Ålesund. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/NYF-2014-HTS%20-%20Vurdering%20av%20eksponering%20i%20forhold%20til%20YGV%20ver%2002.pdf
Smedbold, H.T. (2013). Statistikk for yrkeshygienikere. Norsk versjon av IHSTAT. NYF Årskonferanse og kurshelg, 2013, Tromsø. 
Smedbold, H.T. (2012). Valg av åndedrettsvern. NYF Årskonferanse og kurshelg, 2012, Sandnes. https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Smedbold%20HT%20%282012%29%20Valg%20av%20a%CC%8Andedrettsvern%20NYF%20kurshelg%20og%20aarskonferanse.pdf
Smedbold H.T. (2009). Risk Reduction Through Substitution – EnviroRisk — An Integrated Tool for Chemical Management, Early Feedback, and Documentation. AIHce Toronto May 30 – June 4
Smedbold H.T. (2009). A Man, Technology and Organization (MTO) perspective in Control Banding. 5ICBW. 29th ICOH, Cape Town, South Africa.
Smedbold, H.T. (2009). The relationship between R- and S-phrases and the Norwegian OELs. 29th ICOH, Cape Town, South Africa.
Smedbold H.T. (2005). KjemiRisk – A Norwegian Offshore Approach to Chemical Health Risk Assessment. BOSH, Manchester – UK, 19.-21. April.
Smedbold H.T. (2005). Development of new risk assessment tools in the Norwegian Oil Industry. Promoting Occupational Hygiene in Africa and Globally, 6th international IOHA conference. IOHA Pilaensberg, South- Africa 19.-23. September.
Smedbold H.T, Ulvøen S, Nærheim J, Schei T.M., Myhrvold A, and Eie R. (2004). KjemiRisk – A Norwegian Offshore Approach to Control Banding. In proceedings from 2nd international conference on control banding. IOHA, AIHA, ACGIH, WHO Cincinnati, Ohio 1.-2. March. 2004.
Smedbold H.T. (2002). Modelling of exposure to paint aerosol during spray painting – comparison of predicted and measured exposure levels. IOHA 2002, Bergen, Norway. Conference abstract, oral presentation.
Smedbold H.T, Norbäck D, and Hilt B. (2002). Indoor climate complaints among employees at geriatric hospitals. Indoor Air 2002, California, USA.
Smedbold H.T. (1997) Markører for Sjögrens-syndrom blant kvinner med og uten inneklimarelaterte slimhinneplager. 45. Nordisk Arbeidsmiljø Møde, 1.-3. september, Rebild Bakker, Danmark. 65.
Smedbold H.T., Mork R., Haugen E., Ahlen C., Svendsen K., Varslot M., Hilt B. (1994) Yrkeshygienisk kartlegging av arbeidsmiljø i storfefjøs i MIdt-Norge. 43. Nordiske Arbeidsmiljømøte, 28.-30. August, Loen, Norge. 107-8.