Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Fungerer åndedrettsvern i alle situasjoner?

Om åndedrettsvern fungerer i alle situasjoner er enkelt å svare på. Svaret et nei og det er en rekke forhold som må være på...

Dysleksivennlig kjemikalieinformasjon

En dysleksivennlig arbeidsplass tilrettelegger for dem med lese- og skrivevansker, matematikk- og språkvansker. Arbeidsplassen ser på alle ansatte som verdifulle ressurser. Kjemikalieinformasjon og annen...

Norge innførte restriksjoner i bruk av diisocyanater 12.02.2021, men lite er gjort

Restriksjoner i bruk av diisocyanter ble innført i 2021. Norge er alvorlig på etterskudd når det gjelder implementering av oppløring og merking av alle...

Gunn Anne Larsen koordinerer selvstudiegrupper i yrkeshygiene

Gunn Anne Larsen, yrkeshygieniker i Yrkeshygiene AS, koordinerer Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) sine selvstudie grupper innen yrkeshygiene. "Jeg tenker dette er en fin måte...

Kurs – Merking og håndtering av farlige kjemikalier

Dette kurset forklarer kort noen grunnleggende krav til merking og håndtering av farlige kjemikalier og er laget som en test / demo på bruk...

Search

X