YRKESHYGIENE


YRKESHYGIENE.NO

Praktisk hjelp for yrkeshygienikere


Smittevern for helsepersonell relatert til COVID-19

For informasjon om bruk av verneutstyr for helsepersonell henvises til:
Viktig å lese veiledningene nøye og skille mellom beskyttelse mot direkte sprut (øyevern og mundbind) og åndedrettesvern for beskyttelse mot aerosoler (filtermaske). 

SiteLock

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept