Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Eksponering i billakkeringsverksteder

På de arbeidsmedisinske avdelingene ser vi fortsatt unge og gamle arbeidstakere fra billakkeringsverksteder som har blitt syke på grunn av løsemidler eller eksponering for...

Nye bøker om ventilasjon

Ventilasjon er et av mange viktige fag vi som yrkeshygienikere må ha god og oppdatert kunnskap om. ACGIH har nå nettopp oppdatett og utgitt...

Verktøy for vurdering av eksponering

For bruk på kurshelgen til Norsk Yrkeshygienisk Forening. Innledning om usikkerhet - Åse Dalseth Austigard Verktøy for vurdering av eksponering - Hans Thore Smedbold Oppgave GUP...

K. Wulfert: BETRAKTNINGER RUNDT PROBLEMET MED “GRENSEVERDIER” OG DET YRKESHYGIENISKE ARBEID

Nedenfor følger en artikkel publisert på tysk i 1961 av Karl Wülfert angående utfordringene med grenseverdier og det ykeshygieniske arbeidet. Wülfert jobbet som sjefskjemiker...

Yrkeshygiene – et fagområde, et yrke og en profesjon

Yrkeshygiene betegner et fagområde, et yrke og en profesjon. I henhold til Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) sine vedtekter (§ 1) er «yrkeshygiene» definert som:...

Search

X