Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak

Trykkluft fra fyllingsanlegget for bruk i åndedrettsvern (også kalt pusteluft) skal være fri for forurensninger, lukt og smak. Dette krever kontinuerlig overvåking og jevnlig...

Grenseverdi for organisk støv bør revideres

Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Det er god dokumentasjon for at eksponering for...

Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede...

Misvisende og potensielt helseskadelig informasjon i sikkerhetsdatablad for «Produsert vann»

En gjennomgang av 10 sikkerhetsdatablader for «Produsert vann» misvisende og potensielt helseskadelig informasjon. Sikkerhetsdatabladene viser ikke viktig informasjon for å forstå risiko ved arbeid...

Tekniske feil i Vedlegg 1: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

I forbindelse med gjennomgang av Vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» har vi funnet noen teknisk feil da enkelte grenseverdier har blitt...

Search