Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Vurdering av samtidig eksponering

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av risiko. Dette gir en overordnet ramme for vurdering av kjemisk eksponering...

NYF WEBINAR – STØV – 02.06.21

Med støv på hjernen – prøvetaking og vurdering av støveksponering Fagrådet i NYF arrangerte webinar 02.06.21 om temaet artlegging og vurdering av støveksponering. Dette er...

Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater...

Ny versjon av YH-HJELP publisert

Etter en litt prøving og feiling er nå ny versjon av YH-HJELP publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å...

Hånddesinfisering med “ikke merkepliktige” produkter

Det har gjennom korona-pandemien blitt stadig vanligere å se ikke spritbaserte desinfeksjonsmidler bli presentert som “gode alternativer”. Min vurdering av de jeg har vært...

Søk

X