Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

300 års yrkeshygiene historie

Vår norske yrkeshygiene historie har røtter langt tilbake i Europeisk historie. De siste 300 årene er det i hovedsakelig tre ulike kultursværer eller regioner...

GESTIS ILV – Oversikt over internasjonale grenseverdier

GESTIS ILV databasen inneholder en samling yrkesgrenseverdier for farlige stoffer samlet fra 32 lister fra 27 land

Hvilke grenseverdier bør revideres? Hvilke nye trenger vi?

Mange av grenseverdiene våre er svært gamle og vi manger grenseverdier for mange viktige eksponeringer i arbeidslivet. Hvilke grenseverdier bør prioriteres for revisjon? Hvilke...

Kommentar: Forslag til en forenklet og mer målrettet BHT-ordning er utydelige og utilstrekkelige

Arbeids- og sosialdepartementet sendte i sommer på høring forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning (Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), 2021). Høringsfristen...

Når aerogel blir aerosol

Når isolasjonsmatter med aerogel bearbeides frigjøres mye støv (aerosol). Støvet vil bestå av et stort antall nanopartikler, samt større tydelig kantet støv og rester...

Søk

X