YRKESHYGIENE


YRKESHYGIENE.NO

Praktisk hjelp for yrkeshygienikere


Publisert: 25.04.2020

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet:

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Arbeidstilsynet har nettopp publisert en oppdatert veiledning knyttet til "Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier" (Arbeidstilsynet, 2020). Veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 (Arbeidstilsynet, 2008) og NS-EN 689 (Standard Norge, 2018). 


For utdypende informasjon om NS-EN 689 henvises til tidligere kurs holdt i regi av lokallagene av NYF i hhv. Stavanger og Trondheim. Materialet fra kursne er tilgjengelig her. Temasidene om statisikk inneholder informasjon om enkelte temaer knyttet til vurdering av yrkeshygieniske målinger.

 

Referanser

 

Arbeidstilsynet. (2008). Orientering om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren. (Best. nr 450). Oslo.


Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.04. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/


Standard Norge. (2018). Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.


Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

SiteLock

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept