Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Oppdaterte grenseverdier fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har startet arbeidet med å oppdatere og revidere eldre og utdaterte grenseverdier. 5. april 2024 ble 57 grenseverdiene som i 1978 ble hentet...

EUs “Stage-V” utslippskrav til mobile aggregater og kompressorer vil bedre arbeidsmiljøet

EU sine nye krav for ikke-veigående mobile maskiner “Stage-V” trådte i kraft 1. januar 2019. Disse kravene gjelder også i Norge. Kravene gjelder eksosutslipp...

Harmonisert klassifisering og merking (CLH)

I EU må produsenter, importører eller nedstrømsbrukere (sluttbrukere) klassifisere og merke farlige stoffer og blandinger på en slik måte at menneskers helse og det...

Eksponering i billakkeringsverksteder

På de arbeidsmedisinske avdelingene ser vi fortsatt unge og gamle arbeidstakere fra billakkeringsverksteder som har blitt syke på grunn av løsemidler eller eksponering for...

Nye bøker om ventilasjon

Ventilasjon er et av mange viktige fag vi som yrkeshygienikere må ha god og oppdatert kunnskap om. ACGIH har nå nettopp oppdatett og utgitt...

Search

X