START


YRKESHYGIENE.NO

Praktisk hjelp for yrkeshygienikere

"Yrkeshygiene.no" er en nettside for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til vurdering av yrkeshygieniske målinger.

Nettstedet vil fokusere på vurdering av risiko og risikoanalyse, prøvetakingsstrategi og analyse av yrkeshygieniskemålinger. 

Yrkeshygienens historie i Norge før opprettelsen av Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985 vil også bli viet oppmerksomet. 


Ansvarlig for nettsidene er Hans Thore Smedbold (hts@yrkeshygiene.no). 

Se mer om bakgrunnen for sidene her.


Kontakt informasjon: Yrkeshygiene AS, Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 920 55 948 

SiteLock

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept