Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Arbeidstilsynet vil gjennomgå grenseverdilisten innen 2030

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» (Arbeidstilsynet, 2022), som ble publisert i sommeren, signaliserer en ny...

Null visjon for arbeidsrelatert kreft

Det er på tide med en null visjon når det gjelder arbeidsrelatert kreft. Arbeidsbetinget kreft utgjør mellom 4-20 prosent av antall nye krefttilfeller. Dette...

Rapport fra ekspertseminar om strategier for å redusere eksponering for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer

I november 2021 ble rundt 50 eksperter samlet til et interaktivt online seminar angående prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. Fra Norge deltok repsentater fra Arbeidstilsynet, konsulenter, institutter...

Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk. Webinaret gav en god gjennomgang av aktuelle sveisemetoder og eksponering. For mer informasjon om seminaret...

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og stoffkartotek fortsatt et problem

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og innhold i selskapenes stoffkartotek avdekket av arbeidstilsynet, rapporterer Regelhjelp.no.

Søk

X