Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Vurdering av samtidig eksponering

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av risiko (Arbeids- og sosialdepartementet, 2005). Dette gir en overordnet ramme for...

Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater...

Ny versjon av YH-HJELP publisert

Etter en litt prøving og feiling er nå ny versjon av YH-HJELP publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å...

Hånddesinfisering med “ikke merkepliktige” produkter

Det har gjennom korona-pandemien blitt stadig vanligere å se ikke spritbaserte desinfeksjonsmidler bli presentert som “gode alternativer”. Min vurdering av de jeg har vært...

Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak

Trykkluft fra fyllingsanlegget for bruk i åndedrettsvern (også kalt pusteluft) skal være fri for forurensninger, lukt og smak. Dette krever kontinuerlig overvåking og jevnlig...

Search