Deling av kunnskap – et tryggere arbeidsliv

Kurs – Merking og håndtering av farlige kjemikalier

Dette kurset forklarer kort noen grunnleggende krav til merking og håndtering av farlige kjemikalier og er laget som en test / demo på bruk...

Hvilke svar får vi når vi spør OpenAI om “yrkeshygiene”

Våre omgivelser påvirkes i stadig større grad av bruk av kunstiintelligens. Det er derfor interessant å se hvordan OpenAI verktøyene ChatGPT og DALL E...

Norsk grenseverdi for organisk støv må erstattes av mer spesifikke grenseverdier

Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Grenseverdien har stått i veien for nødvendig forbedring av arbeidsmiljøet...

Vurdering av usikkerhet – ikke helt trivielt

I sin natur handler yrkeshygiene om å vurdere variasjon i eksponering og å bruke denne kunnskapen til å vurdere risiko for sykdom og skade...

Arbeidstilsynet vil gjennomgå grenseverdilisten innen 2030

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» (Arbeidstilsynet, 2022), som ble publisert i sommeren, signaliserer en ny...

Search

X