YRKESHYGIENE


YRKESHYGIENE.NO

Praktisk hjelp for yrkeshygienikere


Hvor gode er grenseverdiene våre ?

Svenske undersøkelser har vist at grenseverdiene gir variabel beskyttelse. Hvor gode er de norske ?

Hvor ofte revideres de og på hvilket grunnlag settes de ? Dette er bakgrunnen for et forprosjekt som "yrkeshygiene.no" nå skal gjennomføre. 


Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og for risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset. De benyttes som grunnlag for vurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger. De er derfor en viktig del av vårt yrkeshygieniske arbeid. 


Les mer

SiteLock

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept