Førsteamanuensis Egil M. Ophus

Etter et minneord skrevet Steinar Solvang og Håkon L. Leira i “Yrkeshygienikeren”  nr 1-97.

Egil Magne Ophus studerte fysikk ved NTH og ble i 1977 ansatt for å bygge opp undervisningen i yrkeshygiene ved NTH. Han var med å stifte Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985.

Året etter ble han bedt om å ta ansvaret for å utarbeide foreningens grunnleggende syn på yrkeshygienikerutdanningen i Norge. Dette dokumentet var foreningens første faglige utredning. Det la grunnlaget for foreningens syn på opplæring av yrkeshygienikere og på hvilke faglige krav som bør stilles.

Egil var i mange år medlem av foreningens fagråd for opplæring. Helt til det siste var han et aktivt medlem i foreningen og deltok i arbeidet med å videreutvikle det faglige fundament for foreningen. Som påskjønnelse for denne innsatsen ble han utnevnt til “Årets yrkeshygieniker” i 1995.

Han var hele tiden opptatt av miljøforskning og miljøundervisning og var drivkraften bak det nåværende studium i Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU. Likeledes var han sentral i etterutdanningen av yrkeshygienikere, særlig gjennom eksamensrettede etterutdanningskurs (EEU-kurs) som han ledet gjennom 13 år.

Selv etter at han ble syk la han ned et stort arbeid for å gjennomføre og videreutvikle etterutdannings-kursene. Kursene har gjennom hans innsats blitt et grunnleggende faglig fundament for utdanningen av yrkeshygienikere i Norge. Et stort antall av dagens yrkeshygienikere har deltatt og gjennom kursene fått sine grunnleggende kunnskaper og holdninger til faget. Gjennom dette arbeidet har Egil satt et sterkt preg på utviklingen av yrkeshygienen i Norge.

Ved NTH deltok Egil i en rekke komiteer og utvalg. Han var en periode styrer ved Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag og flere perioder med i styre og råd ved institutt og fakultet. Han var også med i fagutvalget for miljøundervisning ved NTH.

I sitt virke la han vekt på oppmuntring og tilrettelegging for andre, noe som gjorde ham svært lett å samarbeide med. Hans beskjedenhet ga andre rom til å vokse.

Han ble syk i 1988, men var i fullt arbeid fram til 1995. Egil Magne Ophus døde 10. januar 1997.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.