Gunn Anne Larsen

e-post: gunn.anne@yrkeshygiene.no

Tlf.: +47 41 32 44 32

“Deling av kunnskap” har vært mitt motto i hele mitt yrkesliv helt siden jeg startet med undervisning for mer enn 25 år siden. I dag underviser jeg for AOF Norge avd. Trøndelag (Vestre Rosten) og avd. Nord (Tromsø) på deres fagskoler i HMS.  Her underviser jeg innen emner som; HMS lovgivning, internkontroll, risikovurdering, beredskapsplan, strategisk og systematisk HMS arbeid, varsling, HMS-økonomi, bedriftskultur, psykososiale, organisatoriske og fysisk arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygienisk kartlegging/måling av kjemiske, biologiske, støy, vibrasjon, ergonomi og stråling.

Jeg veileder studentene i deres emneoppgaver og i rapportskriving. Studenten er ansatte fra ulike bedrifter, der de jobber med eller ønsker å jobbe med HMS. Det har gitt meg mange unik møter og mulighet til bedre å forstå ulike problemstillingen og utfordringer inne HMS og yrkeshygiene de møter i sin hverdag.

Jeg har også jobbet med utvikling av e-læringsmoduler i bruk av risikovurderingsverktøy for vurdering av kjemisk eksponering (ChemiRisk), stoffkartotek (Chess) og kjemikaliesøknadsverktøyet (PCMS). Dette er verktøy brukt til kjemikaliestyring og risikovurdering av kjemikalier. Til dette arbeidet brukte jeg programvaren Articulate 360. Jeg har også en periode vært leid inn som vikar for fagsekretær i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF, 50% stilling).

I tillegg til å drive med opplæring i HMS og yrkeshygiene på fagskole nivå har jeg også begynt på et sertifiseringsløp med mål om å bli sertifisert yrkeshygieniker og etterhvert jobbe mer praktisk med yrkeshygiene og kunne bidra mer direkte til tryggere arbeidsplasser.

Som faglige bakgrunn har jeg en Cand.mag. grad med faglig fordypning innen Bioteknologi – Kjemi fra NTNU. Jeg har også et medisinskgrunnfag satt sammen av ulike eksamensrettede emner, som sykdomslære, ernæring, molekylær immunologi, klinisk allergologi og immunologi ved sykdommer i luftveiene og medisinsk statistikk. Videre har jeg Praktisk pedagogisk utdannelse og en videreutdanning innen karriereveiledning. Jeg har også en erfaringsbasertmaster innen Serviceledelse med emnene filosofi, serviceledelse, serviceleveranse, økonomi, identitet, kommunikasjon og salg. I masteroppgaven skrev jeg om kunnskapsdeling i organisasjoner, noe som opptar meg også i dag.

CV – Gunn Anne Larsen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.