Utgivelser

Grenseverdier

Utgivelser av rapporter og faktaark innen yrkeshygiene. Utgivelsene er skrevet av fagpersoner innen yrkeshygiene.

Rapporter:

Faktaark:

  • Overvåking av sveiserøyk eksponering (ISBN 978-82-93767-01-5), planlagt utgitt Q1-2021.
  • Kontroll av sveiserøyk eksponering (ISBN 978-82-93767-03-9), planlagt utgitt Q2-2021.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.