Første norske bok om yrkeshygiene ?

yrkeshygiene
Lorange, O. (1923). Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk : en kort oversikt. Kristiania: Aschehoug.

“Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk. En kort oversikt” ble skrevet av Sjefsinspektør Olai Lorange i Fabrikktilsynet (Lorange, 1923). Boken ble utgitt i 1923. Boken handler om forebygging av yrkesykdom og skade. Boken omfatter det vi i dag ville kalt for yrkeshygiene og hvordan eksponerings kan kontrolleres.

Med unntak av kortere beskrivelser, er dette trolig den første eller en av de første norske fagbøker om yrkeshygiene og vernetiltak på arbeidsplassen. Er dette Norges første bok om “Yrkeshygiene”?

Boken kan leses på Nasjonsnalbiblioteket sine sider – “Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk. En kort oversikt”.

Referanse

Lorange, O. (1923). Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk : en kort oversikt. Kristiania: Aschehoug. https://www.nb.no/items/ed2223051862204bddccfb55b8b1c847?page=0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.