The Hierarchy of OELs.

NYF WEBINAR – GRENSEVERDIER

0
NYF webinar om grenseverdier 10.12.2020.

Yrkeshygieneopplæring i korona tid

0
Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser, som du finner oversikt over her.

Occupational Hygiene Training Association (OHTA)

0
OHTA tilbyr gratis kursmateriell for opplæring innen yrkeshygiene og er OHTA tilbyr gratis kursmateriell for opplæring innen yrkeshygiene. Modulene kan inngå i en internasjonal sertifisering.
EN 689

NYF WEBINAR – EN 689

2
Standard for prøving av samsvar med grenseverdier og ny veiledning fra Arbeidstilsynets om vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.