Beregning av minste prøvetakingstid

Last modified: 20. April 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

Et av kravene til prøvetaking i hht. NS-EN 689 er at den gjennomføres på en slik måte at det er mulig å måle minimum 1/10 (10%) av grenseverdi. Vil imidlertid anbefale at en planlegger for minumum 1/20 (5%), da det ofte vil kunne skje uforutsette ting i gjennomføringen av prøvetakingen. Nedenfor er en liten kalkulator som kan brukes for å beregne minste prøvetakingstid (MPT). For å bruke denne trenger du å vite prøvetakingshastighet, grenseverdi, analysemetodens nedre kvantifiseringsgrense (fås av laboratoriet) og hvilken minste andel av grenseverdien som ønskes målt. Verdiene i tabellen kan endres og minste prøvetakingstid vil automatisk bli oppdatert. Utregningen er beskrevet under tabellen (1).

I utregningen (1) er følgende benyttet:

Prøvetakingshastighet (flow, l/min), grenseverdi (OEL, mg/m3), analysemetodens nedre kvantifiseringsgrense (LOQ, mg) og hvilken andel av grenseverdien som ønskes målt (frac). Når disse er kjent kan minste prøvetakingstid (MPT) beregnes ved hjelp av følgende formel:

(1)   \begin{equation*}    MPT = \frac{LOQ*1000}{(flow*OEL*frac)}\end{equation*}

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 547
X