YH-HJELP

Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdier. Beta-versjonen av regnearket er utviklet av «yrkeshygiene.no» av Hans Thore Smedbold (SYS). Rengarket er tilpasset NS-EN 689 og bygger på en tidlig versjon av IH-STAT utviklet av Jan Mulhausen (AIHA).

YH-HJELP er fortsatt under utvikling og testing.

Besta versjonen av YH-HJELP kan lastes ned (HER – midlertitid ikke tilgjengelig) for testing.

Ny og forbedret versjon av verktøy forventes publisert desember 2020 / januar 2021.

Kommentarer og tilbakemeldinger bes sendes til post@yrkeshygiene.no.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35
X