YH-HJELP

Last modified: 15. april 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenlignes mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdi. YH-Hjelp er laget for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Einar Leidland, Knut Grove og Hans Thore Smedbold har bidratt i utviklingen. Regnearket er tilpasset Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering og NS-EN 689. Regnearket bygger bl.a. på en tidlig versjon av IH-STAT utviklet av Jan Mulhausen for AIHA.

Versjon/lenkeKommentar
1.0.3Mindre feilretting.
1.0.2Mindre feilretting knyttet til visning av felter i hhv. standard og avansert modus og feilmeldinger knyttet til ugyldige innlagte verdier.
1.0.1Bedre tilpassning til Arbeidstilsynets veiledning, noe forenkling av statistikk delen, samt korrigering av feil. Arbeidstilsynets grenseverdiliste (8-timer) er også lagt inn.
Beta (2020)Test versjon.

Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger på YH-HJELP kan sendes til post@yrkeshygiene.no

Relaterte interne artikler

Dokumentasjon

Artikkel kommer i Yrkeshygienikeren nr. 1, 2021. Denne teskten vil etterhvert bli gjort tilgjengelig også her.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 281