Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

0
Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre er trolig ikke god nok.

TEAS – verktøy for simulering av kjemisk eksponering

0
TEAS et nyttig verktøy for simulering av kjemisk eksponering og COVID-19. TEAS er utviklet av Paul Hewett (EASinc).