NYF WEBINAR – GRENSEVERDIER

The Hierarchy of OELs.
Laszcz-Davis, C., Maier, A. & Perkins, J. (2014). The Hierarchy of OELs. A New Organizing Principle for Occupational Risk Assessment. The Synergist, (3), 27-30.

Fagrådet i NYF inviterte den 10.12.2020 til webinar om grenseverdier.

Grenseverdier er en av grunnstenene i vårt yrkeshygieniske arbeid. Fagrådet ønsker med dette webinaret å spre kunnskap om de og sette fokus på hvilken funksjon og nytte de har, hvordan Arbeidstilsynet arbeider med de og om vi kan stole på de. Vi vil også kommentere på enkelte utfordringer i forhold til prøvetaking og analyse av eksponering. NYF kåret også “Årets yrkeshygieniker 2020”.

Lenker til presentasjoner fra webinaret.