e-lærings ressurser innen yrkeshygiene

Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser tilgjengelig på internett mens vi venter på et bedre tider. Nedenfor er et par eksempler.

Occupational Hygiene Training Association (OHTA)

Det ene er gratis materiellet som tilgjengelig fra www.ohlearning.com (OHTA). Dette er materiell som er utviklet på dugnad av de beste yrkeshygienikerne i verden. Arbeid er støttet av Norsk Yrkeshygienisk Forening. Dette materiellet er tilpasset tradisjonell klasseromsundervisning, men er også godt egnet som selvstude.

OHTA har bidratt til utvikling av to e-læringskurs. Et 2-3 timerskurs som er en innføring i risikofaktorer (helse og sikkerhet) på arbeidsplassen (kurset er på engelsk) og et større introduksjonskurs (19 moduler) i yrkeshygiene (W201) i samarbeid med AIHA (se under). Flere av de store nasjonale yrkeshygiene foreningene og universitetene har eller utvikler egne e-lærings kurs.

Nettsted: https://www.ohlearning.com

Her finnes gratis kursmateriell som tilsvarer mye av pensum på NYF sertifiseringskurs.

En av modulene “W501 Prøvetaking av helsefarlige kjemikalier” er også oversatt til norsk av NYF.

American Industrial Hygiene Association (AIHA)

AIHA har utviklet et introduksjonskurs i yrkeshygiene, basert på OHTA kurs w201. Kurset består av 19 moduler og tar ca. 1-2 uker å gjennomføre. Kurset er rettet mot de for de som er nye innen faget, og for annet HMS personell som  HMS-rådgivere, offshore medic, arbeidsmedisinere og andre bransjespesialister som ønsker en bredere forståelse av hvordan samhandle rundt yrkeshygieniske problemstillinger. Basert på materiale fra OHTA w201 modulen gir dette selvstyrte, asynkrone, online kurset en introduksjon til grunnleggende prinsippene innen yrkeshygiene og hvordan stystematisk anvende som del av det systematiske hms arbeidet i virksomhetene. For å fullføre dette grunnkurset må du bestå en vurdering. Kurset er utviklet av AIHA med støtte og veiledning fra OHTA. Kurset er på engelsk.

Nettsted: https://www.aiha.org

AIHA tilbyr en lang rekke nettbaserte kurs der i blant kurs i grunnleggende yrkeshygiene og et crash kurs for de som skal sertifiseres. En oversikt over deres nettbaserte kurs er tilgjengelig på

https://www.aiha.org/education/elearning/online-courses

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.