Om «Yrkeshygiene.no»

«Yrkeshygiene.no» har som mål å bidra til et bedre arbeidsliv gjennom å samle og dele informasjon om yrkeshygiene i Norge. Aktuelle temaer vil kunne være knyttet til risiko og risikoanalyse, statistikk, prøvetakingsstrategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger og yrkeshygienens historie i Norge.

«All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges»

I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Yrkeshygiene som fag er en viktig del av dette og handler om i hht. til den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA) å «å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig» (IOHA)

I Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) definert yrkeshygiene som «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Har du kommet til denne siden og har behov for konsulenthjelp kan du ta kontkat med virksomhetens bedriftshelstetjeneste. Du kan også kontakt Proactima AS.

Ansvarlig redaktør for «Yrkeshygiene.no» er Hans Thore Smedbold. Fagstoff på «Yrkeshygiene.no» fylles på etter innfallsmetoden og på fritiden og vil derfor kun dekket et lite utvalg av fagområdet yrkeshygiene og forhold til i norsk arbeidsliv. Er det temaer du synes mangler eller du finner feil er jeg svært taknemlig for tilbakemeldinger og forslag til nye fagartikler og forbedringer.

Ta kontakt

Relatert

NS-EN 482 – ny versjon på høring

Ny versjon av EN 482 har vært på formell votering i EU (november 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene våre når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter.

Ny anbefaling om sikker sveising fra «Breathe freely»

Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Følg oss

21,194FansLik
2,506FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Siste nytt

Tekniske feil i Vedlegg 1: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

I forbindelse med gjennomgang av Vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» har vi funnet noen teknisk feil. Enkelte grenseverdier har blitt skrevet...

NS-EN 482 – ny versjon på høring

Ny versjon av EN 482 har vært på formell votering i EU (november 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene våre når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter.

Ny anbefaling om sikker sveising fra «Breathe freely»

Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Kan vi stole på grenseverdiene våre?

Mange av grenseverdiene våre er gamle og kun en fjerdedel har offentlig tilgjengelig dokumentasjon som beskriver bakgrunnen.

GESTIS ILV – Oversikt over internasjonale grenseverdier

GESTIS ILV databasen inneholder en samling yrkesgrenseverdier for farlige stoffer samlet fra 32 lister fra 27 land
X