Krav til en yrkeshygienisk rapport

Last modified: 28. January 2022
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

Yrkeshygiene handler om identifikasjon, kartlegging, evaluering og tiltaksforslag i forhold til risikofaktorer på arbeidsplassen. God og effektiv kommunikasjon er vesentlig i dette arbeidet. Norsk Yrkeshygienisk Forening har utgitt en veiledning for yrkeshygienisk rapport ( YH-rapport ). “God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere“.

Veiledningen bør benyttes både som en rettesnor for utarbeidelse av en yrkeshygienisk rapport, men fungerer også godt som en kravspesifikasjon som en oppdragsgiver kan henvise til.

Veiledningen inneholder en sjekkliste som både kan fungere som utgangspunkt for en selvverifikasjon, som verktøy for QA av rapporten og som sjekkliste ved mottak av en yrkeshygienisk rapport.

Utarbeidelsen av formelle skriftlige rapporter er en av de viktigste måtene å kommunisere og dokumentere vårt yrkeshygieniske arbeid på. Hensikten med denne veiledningen er å være en hjelp for yrkeshygienikere til å skrive gode, tydelige og presise rapporter. Formålene med veiledningen er å:

  • Gi grunnlag for god praksis.
  • Bidra til kontinuerlig faglig utvikling av kvalifiserte.
  • Være et hjelpemiddel i studier og faglig utvikling for en yrkeshygieniker under opplæring.

Komponenter som bør vurderes i en yrkeshygienisk rapport (fra veiledningen). 

YH-rapport
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 521
X