Home Opplæring NYF Webinarer

NYF Webinarer

Webinarer i samarbeid med Norsk Yrkeshygienisk Forening

welding

Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

0
Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk. Webinaret gav en god gjennomgang av aktuelle sveisemetoder og eksponering. For mer informasjon om seminaret...

NYF WEBINAR – STØV – 02.06.21

0
Med støv på hjernen – prøvetaking og vurdering av støveksponering Fagrådet i NYF arrangerte webinar 02.06.21 om temaet kartlegging og vurdering av støveksponering. Dette er...
The Hierarchy of OELs.

NYF WEBINAR – GRENSEVERDIER

0
NYF webinar om grenseverdier 10.12.2020.
EN 689

NYF WEBINAR – EN 689

2
Standard for prøving av samsvar med grenseverdier og ny veiledning fra Arbeidstilsynets om vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.
X