Metoder for prøvetaking av farlige kjemikalier

 

NIOSH og STAMI har utgitt metodebeskrivelser for prøvetaking og analyse av farlige kjemikalier. Det er en del av jobben vår som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres, samt krav til metodenes analytisk nøyaktighet, kostnader og antall prøver etc. Laboratoriene vil kunne gi gode råd, men det vi som yrkeshygienikere som må vurdere og beslutte om det laboratoriet kan levere er tilstrekkelig.
Det er vår jobben som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres og hvordan de skal analyseres.

NIOSH

NOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) er en samling av metoder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i arbeidsplassluft, på overflater, og i blod og urin fra arbeidere som er yrkesmessig eksponert (NIOSH, 2020).

Disse metodene har blitt utviklet eller tilpasset av NIOSH eller en av deres partnere. De har blitt vurdert i forhold til etablerte forsøksprotokoller og kvalitetskrav. NMAM inneholder også kapitler om kvalitetssikring, prøvetaking, bruk av bærbare instrumentering, etc 

STAMI

Statens Arbeidsmiljøinstitutt har også utgitt en metodehåndbok (Thorud, 2011). Denne er på samme måte som NIOSH sin metodesamling en samling av prøvetakings- og analysemetodene. Stami’s håndbok er mindre og eldre enn NIOSH sin.

Det finnes også andre metoder publisert av for eksempel OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO eller kommersielle leverandører som f.eks. SINTEF, IFKAN og Eurofins, som i en gitt prøvetaking situasjon kan være bedre.

I enkelte land finnes det også forskrifter som setter både krav til grenseverdier, men også ytelseskrav til prøvetakings og analysemetodene som skal benyttes. Et eksempel på dette er OSHAs forskrifte vedr benzen.

Referanser

NIOSH. (2020). NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) 5th Edition (R. Andrews & P. F. O’Connor, Red.). Hentet fra: https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/NMAM_5thEd_EBook-508-final.pdf

Thorud, S., Bakke, B., Hersson, M., Daae, H. L., Solbu, K. F., Johnsen, H., Skaugset, N. P., Woldbæk, T., Halgard, K., Heldal, K. K., Skogstad, A., Thomassen, Y., Eduard, W. & Ellingsen, D. (2011). Prøvetakings- og analysemetoder – beste praksis (STAMI). Et delprosjekt i prosjektet ”Eksponering for kjemikalier i olje og gassindustrien – Dagens eksponeringsbilde” (STAMI-rapport). Statens arbeidsmiljøinstitutt. Henter fra: https://www.norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/Pr%C3%B8vetakings-%20og%20analysemetoder%20(STAMI).pdf 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.