Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og stoffkartotek fortsatt et problem

yrkeshygiene

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og innhold i selskapenes stoffkartotek avdekket av Arbeidstilsynet, rapporterte Regelhjelp.no i 2015. Det ble funnet alvorlige feil og mangler i 60 % sikkerhetsdatabladene og i over halvparten av de besøkte virksomhetene sine stoffkartotek. Dette er erfaringsmessig fortsatt et problem. 

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2015 tilsyn med kvaliteten på sikkerhetsdatablader og innholdet i stoffkartotek. 650 sikkerhetsdatablader og 300 virksomheter ble kontrollert. Det ble funnet feil og mangler i 60 % sikkerhetsdatabladene. I over halvparten av de besøkte virksomhetene var stoffkartoteket ikke ajourført, og i 40 % av de besøkte virksomhetene manglet nødvendig informasjon om og opplæring i bruk av stoffkartoteket. Min erfaring er at situasjonen fortsatt er alvorlig og at korrigering av feil og mangler i sikkerhetsdatablad derfor fortsatt bør ha høy prioritet.

“Kjemikaliene vi har avdekket med mangelfulle sikkerhetsdatablader vil bli fulgt opp overfor leverandørene”, sa tilsynsleder Liv Engvik i Arbeidstilsynet til Regelhjelp.no den gangen. “Kjemikaliene vi har avdekket med mangelfulle sikkerhetsdatablader vil bli fulgt opp overfor leverandørene, fortsetter Engvik.

Sikkerhetsdatabladene skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg. Det er viktig at denne informasjonen er tilstrekkelig og korrekt.

I kontrollen ble det fokuseres spesielt på avsnitt 1, 2, 3 og 8  i sikkerhetsdatabladene. Det er imidlertid grunn til å tro at avviksprosenten hadde vært betydelig større, hvis man i tillegg også hadde inkludert viktige avsnitt som førstehjelp, brannbekjempelse, tiltak ved søl ytremiljø, samt kjemikalies fysikalske tilstand.

Produktets faremerking (avsnitt 2), informasjon om eksponeringskontroll (avsnitt 8) og produktets fysikalske tilstand (avsnitt 9) benyttes bl.a. i risikovurdering av arbeid med kjemikalier. Alvorlige feil og mangler i disse punktene vil kunne føre til alvorlige feil i risikovurderingene som gjøres.

Alvorlige feil og mangler i sikkerhetsdatabladene vil kunne føre til alvorlige feil i håndtering av kjemikaliene.

Med en så høy feilprosent som arbeidstilsynet her har avdekket vil man ikke automatisk kunne stole på innholdet og virksomhetene vil måtte kvalitetssikre den informasjonen de mottar fra sine kjemikalieleverandører på egenhånd.

(Dette er redigert versjon av en artikkel som første gang ble publisert i 2016)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.