Hans Thore Smedbold

34 Posts

NS-EN 482 – ny versjon 2021

Ny versjon av EN 482 har vært på formell votering i EU (november 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene våre når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter.

Ny anbefaling om sikker sveising fra «Breathe freely»

Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Kan vi stole på grenseverdiene våre?

Mange av grenseverdiene våre er gamle og kun en fjerdedel har offentlig tilgjengelig dokumentasjon som beskriver bakgrunnen.

GESTIS ILV – Oversikt over internasjonale grenseverdier

GESTIS ILV databasen inneholder en samling yrkesgrenseverdier for farlige stoffer samlet fra 32 lister fra 27 land

NYF WEBINAR – GRENSEVERDIER

NYF webinar om grenseverdier 10.12.2020.

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre er trolig ikke god nok.

Low correlation between health hazard categorisation (HHC) and OELs

An alarming low relationship between hazard rating and the Norwegian OELs has been shown. No significant improvement has been demonstrated in adopting the new CLP legislation.

Yrkeshygieneopplæring i korona tid

Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser, som du finner oversikt over her.

Hvor gode er de yrkeshygieniske grenseverdiene?

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre, og for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. "Yrkeshygiene.no" har startet et prosjekt for å se nærmere på hvor gode våre yrkeshygieniske grenseverdier er.
X