Justering av grenseverdi ved lange skift

Last modified: 10. april 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min
In this article

Ved arbeidstid over 8 timer øker dette mulig eksponeringstid, samtidig som det reduserer hvile eller restitusjonstiden. I slike tilfeller bør grenseverdiene justeres. Arbeidstilsynet og ACGIH (ACGIH, 2020; Arbeidstilsynet, 2020) anbefaler å benytte Brief & Scala´s metode for å redusere  grenseverdi ved skiftlengder lenger enn 8 timer (Brief & Scala, 1975, 1986).

Reduksjonsfaktoren i hht. Brief & Scala´s regnes ut på følgende vis:

(1)   \begin{equation*}reduksjonsfaktor = \frac{8}{t} * \frac{\left( 24-t \right)}{16}\end{equation*}

hvor t= antall timer arbeidet pr dag (NB! kan kun brukes for skift lenger enn 8 timer).

Grenseverdien multipliseres med reduksjonsfaktoren og gir den justerte grenseverdien.

Brief & Scala understrekte i 1975 at det vill være stor usikkerhet rundt effekter av eksponering ved lengre skiftlenge og at eksponerte arbeidstakere derfor må følges opp nøye med målrettede helseundersøkelser. Modellen gir en noe økt sikkerhetsmargin ved lengre skift da den også tar hensyn redusert restitusjonstid mellom skift.

Referanser

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 86
X