Trykkluft

Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak

0
Trykkluft fra fyllingsanlegget for bruk i åndedrettsvern (også kalt pusteluft) skal være fri for forurensninger, lukt og smak. Dette krever kontinuerlig overvåking og jevnlig...
tunnel arbeid

Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

0
Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede...
SDS

Misvisende og potensielt helseskadelig informasjon i sikkerhetsdatablad for «Produsert vann»

0
En gjennomgang av 10 sikkerhetsdatablader for «Produsert vann» misvisende og potensielt helseskadelig informasjon. Sikkerhetsdatabladene viser ikke viktig informasjon for å forstå risiko ved arbeid...
welding

Ny anbefaling om sikker sveising fra «Breathe freely»

0
Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

0
Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre er trolig ikke god nok.

Fremveksten av yrkeshygiene som en teknisk profesjon i Norge

0
Noen glimt fra yrkeshygienens tidlige historie som ledet fram til etableringen av Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985 og senere en sertifiseringsordning for yrkeshygienikere i 1997.
sveising

Sveiserøykeksponering

0
Eksponering for sveiserøyk ved elektrodesveis er kreftfremkallende. Dette innebærer behov for bruk av åndedrettsvern og punktavsug.

“Enkeltvis og samlet vurdering”

0
AML krever at det skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Vi mangler fortsatt gode metoder for en samlet vurdering.

Førsteamanuensis Egil M. Ophus

0
Egil M. Ophus Norges første førsteamanuensis i Yrkeshygiene
yrkeshygiene

Første norske bok om yrkeshygiene ?

0
"Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk. En kort oversikt" ble skrevet av Sjefsinspektør Olai Lorange i Fabrikktilsynet i 1923.