welding

Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

0
Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk. Webinaret gav en god gjennomgang av aktuelle sveisemetoder og eksponering. For mer informasjon om seminaret...
Trevor Ogden

300 års yrkeshygiene historie

0
Vår norske yrkeshygiene historie har røtter langt tilbake i Europeisk historie. De siste 300 årene er det i hovedsakelig tre ulike kultursværer eller regioner...
Sveising

Vurdering av samtidig eksponering

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av risiko. Dette gir en overordnet ramme for vurdering av kjemisk eksponering...

Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

0
Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater...
Trykkluft

Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak

0
Trykkluft fra fyllingsanlegget for bruk i åndedrettsvern (også kalt pusteluft) skal være fri for forurensninger, lukt og smak. Dette krever kontinuerlig overvåking og jevnlig...
tunnel arbeid

Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

0
Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede...
SDS

Misvisende og potensielt helseskadelig informasjon i sikkerhetsdatablad for “Produsert vann”

0
En gjennomgang av 10 sikkerhetsdatablader for «Produsert vann» misvisende og potensielt helseskadelig informasjon. Sikkerhetsdatabladene viser ikke viktig informasjon for å forstå risiko ved arbeid...
welding

Ny veiledning om sikker sveising fra “Breathe freely”

0
Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

0
Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre er trolig ikke god nok.

Fremveksten av yrkeshygiene som en teknisk profesjon i Norge

0
Noen glimt fra yrkeshygienens tidlige historie som ledet fram til etableringen av Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985 og senere en sertifiseringsordning for yrkeshygienikere i 1997.
X