Ny veiledning om sikker sveising fra “Breathe freely”

welding
Close-up of a Industrial Welder holding welding Torch with welding sparks.

“Breath freely” har nettopp utgitt en veiledning om sikkert sveising. Vektøyet “Welding fume control selector tool” er laget for å gi informasjonen om sikker sveising og utfyller informasjonen på nettsiden “Breathe Freely in Manufacturing”. Verktøyet gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe av eksperter fra industri, konsulenter, akademia og brittiske myndigheter. Hensikten er å kunne i gi informasjon til ledere og sveisere om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver. “Breath freely” er en nettside utviklet av det britisk arbeidstilsynet (HSE.gov.uk), den britiske yrkeshygiene foreningen (BOHS.org) og flere bransjeorganisasjoner og produsenter.

Webverktøyet er ikke en erstatning for en full og riktig utført risikovurdering, og eventuelle anbefalinger bør vurderes nøye sammen med omstendighetene rundt den enkelte jobb og arbeidssted. Kontroll- og administrasjonsarkene som følger med hver anbefaling, kan i noen tilfeller foreslå mer egnede alternativer, samt inneholde råd om riktig bruk og opplæring på foreslått utstyr.