Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

0
Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater...
tunnel arbeid

Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

0
Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede...
SDS

Misvisende og potensielt helseskadelig informasjon i sikkerhetsdatablad for “Produsert vann”

0
En gjennomgang av 10 sikkerhetsdatablader for «Produsert vann» misvisende og potensielt helseskadelig informasjon. Sikkerhetsdatabladene viser ikke viktig informasjon for å forstå risiko ved arbeid...
welding

Ny veiledning om sikker sveising fra “Breathe freely”

0
Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

“Enkeltvis og samlet vurdering”

0
AML krever at det skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Vi mangler fortsatt gode metoder for en samlet vurdering.

OSLO kommune går foran for å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv

0
Byrådet i OSLO kommune vedtok 11. mai 2017 nye og strengere krav til kommunenes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg.

Arbeiderne fra Øst-Europa. NRK dokumentar

0
Sosialdumping og utnytting av arbeidskraft. Hvem står egentlig bak de titusenvis av arbeiderne som strømmer til Norge for å jobbe?
X