Gunn Anne Larsen koordinerer selvstudiegrupper i yrkeshygiene

Gunn Anne Larsen, yrkeshygieniker i Yrkeshygiene AS, koordinerer Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) sine selvstudie grupper innen yrkeshygiene. “Jeg tenker dette er en fin måte både å lære pensum på, men også bygge nettverk”, sier Gunn Anne, og fortsetter, “Jeg gjorde det samme i høst som forbedredelse til eksamen i NYF-YE-01 Generell Yrkeshygiene og NYF-YE-03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Det var både svært lærerrikt, og har gitt meg mange gode venner i miljøet. Vi møttes alle i Molde til eksamen og det var fint å kunne ha noen som man kjente å være på konferanse sammen med.”

Selvstudiene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke pensum i fagene NYF-YE-02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima. Første samling er 1. februar. Samlingene vil pågå fram til eksamen som er siste helgen i oktober, forteller hun. Hun regner også med at studiegruppene vil kunne få enkelte gjesteopptredner av noen av landets mer erfarne yrkeshygienikere.

Studiegruppene vil gå gjennom aktuelt pensum. Samlingene vil i tillegg legge vekt på å dele kunnskap og erfaring fra deltagernes egen praksis. Det vil også være anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er allerede 17 som har meldt seg interessert i å delta på dette studie opplegget.

Les mer om Norsk Yrkeshygieniske Forening (NYF), medlemsskap, deres eksamener og sertifiseringsordning på Norsk Yrkeshygienisk Forening sin hjemmeside https://nyf.no

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.