Verktøy for vurdering av eksponering

NYF 2023

For bruk på kurshelgen til Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Innledning om usikkerhet – Åse Dalseth Austigard

Verktøy for vurdering av eksponering – Hans Thore Smedbold

Oppgave GUP industri

YH-Hjelp – CASE data

Andre verktøy m.m. se:

“Kunnskapsbasen”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.