Nye bøker om ventilasjon

bøker om ventilasjon

Ventilasjon er et av mange viktige fag vi som yrkeshygienikere må ha god og oppdatert kunnskap om. ACGIH har nå nettopp oppdatett og utgitt to av sine signatur publikasjoner om ventilasjon. Dette er “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” (2023) og “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance” (2020).

“Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” (2023) er tilgjengelig både i trykt og digital versjon. Den er nå utgitt i sin 31. utgave. Boken er på 720 sider og er en av de mest dekkende referansebøkene for oss yrkeshygienikere når det gjelder ventilasjon.

Boken inneholder egen kapitler bl.a. om sveiserøyk ventilasjon, punktavsug og avtrekksskap, samt ulike former for allmenventilasjon. Denne siste utgaven av håndboken er utvidet med to nye kapitler om beregningsbasert væskedynamikk og energiberegninger, samt oppdatert informasjon om allmenventilasjon og tilluft.

Denne håndboken gir praktisk veiledning om design, installasjon og drift av industrielle ventilasjonssystemer, og bidrar til å sikre helse og sikkerhet for arbeidere i en rekke industrielle omgivelser. Med sitt klare og konsise språk og omfattende dekning er den en uunnværlig ressurs for både nybegynnere og erfarne utøvere innen faget.

Så enten du designer et nytt ventilasjonssystem eller oppgraderer et eksisterende, gir “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” den informasjonen du trenger for å ta informerte beslutninger og sikre samsvar med relevante forskrifter og retningslinjer. Med sine nylig lagt til og utvidede kapitler og vedlegg er denne siste utgaven et must for enhver profesjonell som arbeider innen industriell ventilasjon.

ACGIH har også oppdatert (2020) sin bok “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance”. Den er komplettert med ny, nyttig og praktisk kunnskap, samt verktøy for å installere, betjene og vedlikeholde ventilasjonssystemet ditt. De fleste kapitler inneholder sjekklister og skjemaer som gjør det enkelt for deg å vedlikeholde ventilasjonssystemet slik at det fungerer som det skal. For yrkeshygienikere vil kapittelet om testing av avtrekksskap kunne være spesielt nytting.

Informasjon om bøkene og hvordan kjøpe disse finner du på ACGIH sine hjemmesider: https://www.acgih.org/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.