Yrkeshygiene

Last modified: 20. May 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere. Det er etablert en sertifiserings ordning – Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering – for yrkeshygienikere. Sertifisering gir rett til tittelen “Sertifisert yrkeshygieniker” (SYH). Sertifiseringen er internasjonalt anerkjent av den internajosjonale yrkeshygiene foreningen (IOHA) gjennom National Accreditation Recognition (NAR).

IOHA definerer yrkeshygiene som å «forutse, identifisere, vurdere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig». Dette er en langt videre definisjon enn Norsk Yrkeshygienisk Forenings (NYF) definisjon.

En yrkeshygieniker må kjenne til norsk og internasjonalt regelverk og standarder innen området, og må kunne foreta risikovurdering og igangsette systematisk HMS-arbeid. Bedriftshelsetjenester skal ifølge Arbeidstilsynet ha tilstrekkelig kompetanse innenfor yrkeshygiene.

Yrkeshygienikerne i Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening som sin interesseorganisasjon. Norsk Yrkeshygienisk Forening er medlem av den internasjonale yrkeshygiene foreningen International Occupational Hygiene Association.

Yrkeshygienikere arbeider bl.a. med:

  • Styring av helse og arbeidsmiljø
  • Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier, kjemikaliestyring og tiltak for kontroll med eksponering
  • Støy og støykartlegging
  • Stråling fra trådløsenett (WiFi, mobilnett) og radarer
  • Inneklima i skoler, barnehager og på arbeidsplasser
  • Vurdering og rekonstruksjon av historisk eksponering
  • Veiledning av personer med mulig yrkessykdom
  • Oppfølging av nybygg og modifikasjoner (teknisk arbeidsmiljø)
  • Undervisning, formidling og forskning

Relaterte interne artikler

Eksterne lenker
Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)
Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS)
International Occupational Hygiene Association (IOHA)

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 559
X