sertifisert yrkeshygieniker (SYH)

    En sertifisert yrkeshygieniker (SYH) har en utdanning og faglig nivå innen yrkeshygiene som er godkjent av “Norsk yrkeshygienisk sertifisering“. For å vedlikeholde en sertifisering (resertifisering), må faglig aktivitet dokumenteres hvert 5. år i hht. kravene til “Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering”.