sertifisert yrkeshygieniker (SYH)

    En sertifisert yrkeshygieniker (SYH) har en utdanning og faglig nivå innen yrkeshygiene som er godkjent av «Norsk yrkeshygienisk sertifisering«. For å vedlikeholde en sertifisering (resertifisering), må faglig aktivitet dokumenteres hvert 5. år i hht. kravene til «Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering».