Manglende kjemikaliestyring koster norsk industri og samfunn milliarder

0
Årlig tap av milliarder og økte HMS kostnader som følge av manglende styring og kontroll med kjemikalier og skade på helse og miljø.

Metoder for prøvetaking av farlige kjemikalier

0
NIOSH og STAMI har utgitt metodebeskrivelser for prøvetaking og analyse av farlige kjemikalier.

Yrkeshygieneopplæring i korona tid

0
Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser, som du finner oversikt over her.

Ny versjon av YH-HJELP publisert

0
Etter en litt prøving og feiling er nå ny versjon av YH-HJELP publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å...
støv

Grenseverdi for organisk støv bør revideres

0
Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Det er god dokumentasjon for at eksponering for...

“Enkeltvis og samlet vurdering”

0
AML krever at det skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Vi mangler fortsatt gode metoder for en samlet vurdering.

Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

0
Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater...
yrkeshygiene

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og stoffkartotek avdekket av Arbeidstilsynet.

0
Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og innhold i selskapenes stoffkartotek avdekket av arbeidstilsynet, rapporterer Regelhjelp.no.

Hvor gode er de yrkeshygieniske grenseverdiene?

0
Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre, og for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. "Yrkeshygiene.no" har startet et prosjekt for å se nærmere på hvor gode våre yrkeshygieniske grenseverdier er.
justisia

Kan vi stole på grenseverdiene våre?

0
Mange av grenseverdiene våre er gamle og kun en fjerdedel har offentlig tilgjengelig dokumentasjon som beskriver bakgrunnen.
X