sveising

Sveiserøykeksponering

0
Eksponering for sveiserøyk ved elektrodesveis er kreftfremkallende. Dette innebærer behov for bruk av åndedrettsvern og punktavsug.
tunnel arbeid

Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

0
Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede...

Null visjon for arbeidsrelatert kreft

0
Det er på tide med en null visjon når det gjelder arbeidsrelatert kreft. Arbeidsbetinget kreft utgjør mellom 4-20 prosent av antall nye krefttilfeller. Dette...
welding

Ny veiledning om sikker sveising fra “Breathe freely”

0
Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.
yrkeshygiene

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og stoffkartotek fortsatt et problem

0
Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og innhold i selskapenes stoffkartotek avdekket av arbeidstilsynet, rapporterer Regelhjelp.no.

Manglende kjemikaliestyring koster norsk industri og samfunn milliarder

0
Årlig tap av milliarder og økte HMS kostnader som følge av manglende styring og kontroll med kjemikalier og skade på helse og miljø.
Forside NYF

Norsk Yrkeshygienisk Forening har oppgradert sin hjemmeside

0
Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) har oppgradert sin hjemmeside. "www.nyf.no" er NYF sin offisielle hjemmeside. Informasjon om Norsk Yrkeshygienisk Forening, foreningens kurs og konferanser, samt...
tunnel arbeid

Rapport fra ekspertseminar om strategier for å redusere eksponering for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer

0
I november 2021 ble rundt 50 eksperter samlet til et interaktivt online seminar angående prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. Fra Norge deltok repsentater fra Arbeidstilsynet, konsulenter, institutter...

Ny versjon av YH-HJELP publisert

0
Etter en litt prøving og feiling er nå ny versjon av YH-HJELP publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å...
Ny versjon av EN 482

NS-EN 482 – ny versjon 2021

0
Ny versjon av EN 482 har vært på formell votering i EU (november 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene våre når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter.
X