Arbeidstilsynet vil gjennomgå grenseverdilisten innen 2030

Grenseverdier

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» (Arbeidstilsynet, 2022), som ble publisert i sommeren, signaliserer en ny giv i grenseverdi arbeidet. I retningslinjen beskriver  Arbeidstilsynet en målsetting om å oppdatere hele grenseverdi listen innen 2030. 

Den oppdaterte retningslinjen tydeliggjør ansvar og roller gjennom kriterier for stoffer som skal prioriteres for eventuelt nye grenseverdier. I tillegg gir den også mulighet for å fjerne grenseverdier som ikke lenger er relevante. I retningslinjen heter det bl.a.: 

Arbeidstilsynet er ansvarlig for grenseverdiarbeidet og har som målsetting å oppdatere grenseverdilista innen 2030. Retningslinjen for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren er en overordnet plan for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å nå målet med å oppdatere grenseverdilista innen 2030. Oppdateringer innebærer å revidere gamle grenseverdier, innføre grenseverdier for kjemikalier som ikke har grenseverdier i dag, gjennomføre enklere revisjon for noen kjemikalier hvor EU har fastsatt strengere enn norske grenseverdier samt å opprette feil, mangler og fjerne grenseverdier for utdaterte kjemikalier. I tillegg er det ønskelig å oppdatere grenseverdilisten med harmonisert klassifisering for de kjemikalier dette gjelder. Det vil bli tatt en status hvert annet år på dette arbeidet.” 

Ambisjonen dette signaliserer innebærer at ca. 100 stoffer i dagens liste skal gjennomgås, oppdateres eller fjernes hvert år. I tillegg kommer behovet for etablering av nye grenseverdier. Dette vil være et stort og krevende arbeid som vil trenge tilføring av betydelige ressurser i første rekke til Arbeidstilsynet og til STAMI.

«Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker de nye retningslinjene og ambisjonene som denne beskriver velkommen. Foreningen ønsker fortsatt å være en aktiv pådriver og støtte i det videre grenseverdi arbeidet», sier leder i foreningen Hans Thore Smedbold i en artikkel på Norsk Yrkeshygienisk Forening sine hjemmesider (https://nyf.no/aktuelt/ny-giv-i-grenseverdi-arbeidet/). 

Noen relaterte artikler på Yrkeshygiene.no :

Referanse:

Arbeidstilsynet (2022). Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» Hentet 26.08.2022 fra: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-retningslinje-og-rutine-for-grenseverdiarbeidet-og-grenseverdier/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.