Home Temaer Sveiserøyk

Sveiserøyk

Om kartlegging og risikovurdering av sveiserøyk

welding

Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

0
Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk. Webinaret gav en god gjennomgang av aktuelle sveisemetoder og eksponering. For mer informasjon om seminaret...
Sveising

Vurdering av samtidig eksponering

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av risiko. Dette gir en overordnet ramme for vurdering av kjemisk eksponering...
welding

Ny veiledning om sikker sveising fra “Breathe freely”

0
Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.
sveising

Sveiserøykeksponering

0
Eksponering for sveiserøyk ved elektrodesveis er kreftfremkallende. Dette innebærer behov for bruk av åndedrettsvern og punktavsug.
X