Sveiserøykeksponering

sveising
Professional mask protected welder man working on metal welding and sparks metal.

Eksponering for sveiserøyk ved elektrodesveis (sveiserøykeksponering) ble i 2018 klassifisert som kreftfremkallende av IARC. Dette innebærer at det ofte vil være behov for bruk av både åndedrettsvern og punktavsug ved all innendørssveising. Eksponerte arbeidstakere og informasjon om deres eksponering skal registreres i virksomhetens register for eksponerte arbeidstakere jfr. Forskrift om utføring av arbeid §31.

Overvåking av eksponering vil være nødvendig når eksponering er ukjent, eller når det er fare for overskridelse av grenseverdier. Overvåking kan også være nødvendig for å bekrefte at iverksatte tekniske kontrolltiltak fungerer.

Valg av metode for overvåking og kontroll av sveiserøyk eksponering vil være viktig. Mer om overvåking av sveiserøykeksponering kan leses i faktaarkene “Overvåking av sveiserøykeksponering” og “Kontroll av sveiserøykeksponering” (kommer i løpet av 2021).

Referanse

International Agency for Research on Cancer (IARC). (2018). Welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide. Volume 118. Hentet fra: https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4890/8dea8d7fcfc96b300786a8718b69e44475274beb.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.