YH-HJELP

YH-HJELP:

YH-HJELP

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger.

Oppdatert: 24.11.2019

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdier. Regnearket har vært utviklet av yrkeshygieniker Hans Thore Smedbold.


Rengarket bygger på en tidlig versjon av IH-STAT. Regnearket er foreløpig (august 2019) tilpasset NS-EN 689. YH-HJELP vil bli tilpassset ATILs nye veiledning (tidligere best.nr. 450) når denne foreligger.


Når regnearket er ferdig utviklet og testet vil det bli publisert på Norsk Yrkeshygienisk Forening (www.nyf.no) sine sider.


YH-HJELP er fortsatt under utvikling og testing. Kommentarer og tilbakemeldinger bes sendes til post@yrkeshygiene.no.


Lenke "YH-HJELP (beta)"

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept