EN-689

Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygienisk grenseverdier (NS-EN 689:2018)

Kurset har blitt arrangert i regi av Lokallagene av Norsk Yrkeshygieniske Forening i hht. Rogaland (25. mars 2019 og Trondelag 20. juni 2019). Kurset i Trøndelag ble arrangert som vist nedenfor. 

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept