EN-689

Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygienisk grenseverdier (NS-EN 689:2018 - AC 2019)

NYF webinar om EN 689 31.08.2020


Mandag 31. august 2020 arangerte Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening et webinar om EN 689 og Arbeidstilsynets nye veiledning for vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.


Arbeidstilsynets nye veiledning erstatter tidligere best. nr 450. EN 689 er en standard som beskriver hvordan samsvar med en grenseverdi skal dokumentres ved hjelp av målinger. 


Del 1: Anne Marie Lund Eikrem, Yrkeshygieniker / Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren

Veiledningsteksten hos Arbeidstilsynet.


Del 2: Hans Thore Smedbold (SYH), Yrkeshygieniker / Forsker, Proactima AS

Ny EN 689 (2019). Hva den betyr og noe om det standarden ikke sier noe om.

Lenke til presentasjon.

           

Del 3: Knut Grove (SYH), Yrkeshygieniker / Leder arbeidsmiljø, International SOS

Praktisk bruk av EN 689Det ble uttrykt bekymring for at standarden og Arbeidstilsynets veiledning ville være kostnadsdrivende. Standarden i seg selv er et uttrykk for hva annerkjent faglig praksis på området er i tråd med gjeldende regler i Norge og EU. Målinger er bare en av flere metoder som kan anvendes. Bruk av anerkjente bransje standarder, modellering av eksponering og faglig skjønn kan være alternativer. Det må imidlertid tas hensynt til usikkerhet i vurderingen og det gjelder både når det måles og når det anvendes andre metoder.

Referanser:


  • Arbeidstilsynet. Kartlegging og vurdering av kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren (veiledning). Lenke
  • Austigard, A.D. og H.T. Smedbold. Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede datasett. 2018, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT).Lenke
  • Smedbold, H. T. Del 3: Samsvarsmålinger for stoffer med takverdi – en utfordring vi må løse. Yrkeshygienikeren, 2020(2), 16-17. Lenke
  • Smedbold, H. T. Takverdier - Tillegg til Yrkeshygienikeren, 2020(2), 16-17. Lenke
  • Smedbold, H. T. Hvor gode er grenseverdiene våre ? Lenke
  • Standard Norge. NS-EN 689 (2018) - AC 2019. Lenke
  • DFG: List of MAK and BAT Values. Lenke

Tidligere "kurs" om emnet 


Lokallagsseminar Rogaland (25. mars 2019 og Trøndelag 20. juni 2019)


NYF Årskonferanse og kurshelg, 2014, Ålesund. Smedbold, H.T. (2014). Vurdering av eksponering i forhold til Yrkeshygienisk Grenseverdi (YGV).  Lenke


Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept