NYF WEBINAR – EN 689

Mandag 31. august 2020 arangerte Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening et webinar om NS-EN 689 “Arbeidsplassluft – Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding – Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygienisk grenseverdier” og Arbeidstilsynets nye veiledning for vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Arbeidstilsynets nye veiledning erstatter tidligere best. nr 450. EN 689 er en standard som beskriver hvordan samsvar med en grenseverdi skal dokumentres ved hjelp av målinger. 

Del 1: Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren

Anne Marie Lund Eikrem, Yrkeshygieniker / Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet

Del 2: Ny EN 689 (2019). Hva den betyr og noe om det standarden ikke sier noe om.

Hans Thore Smedbold (SYH), Yrkeshygieniker / Forsker, Proactima AS

Del 3: Praktisk bruk av EN 689

Knut Grove (SYH), Yrkeshygieniker / Leder arbeidsmiljø, International SOS

Det ble uttrykt bekymring for at standarden og Arbeidstilsynets veiledning ville være kostnadsdrivende. Standarden i seg selv er et uttrykk for hva annerkjent faglig praksis på området er i tråd med gjeldende regler i Norge og EU. Målinger er bare en av flere metoder som kan anvendes. Bruk av anerkjente bransje standarder, modellering av eksponering og faglig skjønn kan være alternativer. Det må imidlertid tas hensynt til usikkerhet i vurderingen og det gjelder både når det måles og når det anvendes andre metoder.

Referanser

Tidligere om emnet 

Lokallagsseminar Rogaland (25. mars 2019 og Trøndelag 20. juni 2019)

NYF Årskonferanse og kurshelg, 2014, Ålesund. Smedbold, H.T. (2014). Vurdering av eksponering i forhold til Yrkeshygienisk Grenseverdi (YGV).  

2 KOMMENTARER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.