Takverdier

Grenseverdier:

Takverdier


(Tillegg til Yrkeshygienikeren, 2020, nr. 2


Oppdatert: 23.08.2020

I dag har vi 41 stoffer som i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» (2020) har en takverdi. En oversikt over disse er gitt i Tabell 1. Av disse er ni blitt vurdert / endret etter 2000. Disse har angitt årstall i tabellens siste kolonne.


Halvparten av de har ikke blitt endret siden førse utgave av Administrative normer fra 1978 (## i Tabell 1). Seks har stått uendret siden den første norske oversettelsen av ACGIHs TLV liste (# i Tabell 1) i 1965 (Wülfert, 1965).  Kilder

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2020). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

Arbeidstilsynet. (1978). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Oslo: Arbeidstilsynet. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Best%20nr%20361%20Adm%20norm%20utg%201%20-%20DAT%201978.pdf

Wülfert, K. (1965). Liste over grenseverdier vedtatt på det 27. årsmøte, avholdt av "American Conference of Governmental Industrial Hygienists.” Houston, Texas, 2.-4. mai 1965 (norsk oversettelse). Yrkeshygienisk Institutt. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Yrkeshygieniske%20grenseverdier%20-%20YHI%201965.pdf

Tabell 1: Oversikt over stoffer med takverdi (pr 20.8.2020). 

# Samme takverdi som i ACGIH TLV liste 1965

## Samme takverdi som i Adm Normer 1978

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept