Eksponeringskontroll


Kontroll med kjemisk eksponering 

Publisert: 24.04.2020


Første trinn i kontroll med kjemisk eksponering vil være en kvalitativ risikovurdering, hvor vi rangerer kjemikaliene etter iboendefare (fra Sikkerhetsdatablad) og arbeidsoppgavene etter potensialet for kontakt med hud og innånding. En slik tilnærming er blant annet vært brukt der hvor det ikke er tilgjengelige grenseverdier. I engelsk faglitteratur kalles denne tilnærmingen «Control banding». Informasjon om denne metoden kan finnes på IOHA sine sider (IOHA, 2020). Risikovurderingsverktøyet ChemiRisk bygger på en slik tilnærming (Smedbold, 2009). Tilnærmingen er også anvendt i risikomodulen i EcoOnline.

 

Når det ikke er mulig med denne enkle tilnærmingen å demonstrere tilstrekkelig kontroll med eksponering vil det være nødvendig med metoder som ved hjelp av modellering eller yrkeshygieniske målinger kvantifiserer eksponering og sammenligner resultatene med tilgjengelige grenseverdier. Arbeidstilsynet gir på sine hjemmesider veiledning for hvordan dette kan gjøres (Arbeidstilsynet, 2020).

 

 

Referanser

 

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.04. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/


IOHA. (2020). Control banding. Hentet 25.04.2020 fra https://www.ioha.net/ioha-activities/control-banding/


Smedbold, H. T. (2009). ChemiRisk - Grunnlag for risikovurdering av arbeid med kjemikalier. Rev. 3. (OHS-rapporter OHS-22-0048-2). Stavanger: Occupational Hygiene Solutions AS.Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept