YH-HJELP

YH-HJELP (beta)

0
YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdier.

TEAS – verktøy for simulering av kjemisk eksponering

0
TEAS et nyttig verktøy for simulering av kjemisk eksponering og COVID-19. TEAS er utviklet av Paul Hewett (EASinc).

Eksponert for støv? Trenger jeg beskyttelse?

0
Det fin støvet du ikke ser er trolig farligere enn du tror. Ofte er det antall partikler du puster inn og ikke mengde målt...
X