tommelfingerregelen

  For stoffer hvor det ikke er fastsatt korttidsgrenseverdi eller takverdi i “Forskrift om tiltaks- og grenseverdier”, angir Arbeidstilsynet at en kan benytte følgende tommelfingerregeler for å angi hvor store overskridelser av grenseverdien som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter. For rene gasser og damper benyttes grenseverdi oppgitt i ppm som utgangspunkt. For øvrige stoffer benyttes grenseverdi oppgitt i mg/m3.

  OmrådeKan overskrides med
  Grenseverdier mindre enn eller lik 1200 % av grenseverdien
  Grenseverdier over 1 til og med 10100 % av grenseverdien
  Grenseverdier over 10 til og med 10050 % av grenseverdien
  Grenseverdier over 10025 % av grenseverdien

  Forutsetningen er at gjennomsnittskonsentrasjonen for en 8- timers arbeidsdag holdes under grenseverdien.

  Lenke til Arbeidstilsynetsside om grenseverdier og tommelfingerregelen

  Se også artikkel om:

  Vurdering av eksponering som avviker fra referanseperioden