nedre deteksjonsgrense

    Minste verdi analysemetoden kan rapportere. Kan enten være deteksjonsgrensen eller kvantifiseringsgrensen (se egen artikkel om deteksjonsgrense). I hht. NS-EN 482 skal analysemetoden som benyttes minimum kunne kvantifisere 1/10 av grenseverdien målingene skal sammenlignes med.