deteksjonsgrense

  Deteksjonsgrense (DG) angir som oftes metodens nedre kvantifiseringsgrense. Deteksjonsgrensen kan også angis som nedre deteksjonsgrense. Sammenhengen mellom rapporteringsgrenser, kvantifiseringsgrense og deteksjonsgrense er vist i figuren nedenfor.

  Sammenheng mellom rapporteringsgrense, deteksjonsgrense og kvantifiseringsgrense
  Figure: Ulike rapporteringsgrenser (RG). RG2 = nedre deteksjonsgrense, RG1 = nedre kvantifiseringsgrense, RG3= øvre kvantifiseringsgrense (Illustrasjon: Åse Dalseth-Austigard)

  På engelsk benyttes bl.a uttrykkene:

  • Level of quantification (LOQ) – nedre og øvre kvantifiseringsgrense (RG1, RG3)
  • Level of detection (LOD) – nedre deteksjonsgrense (RG2)

  Les mer

  Magnusson B, Örnemark U. (2014). Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 2re utg. Tilgjengelig fra: www.eurachem.org