Hvilke svar får vi når vi spør OpenAI om “yrkeshygiene”

Våre omgivelser påvirkes i stadig større grad av bruk av kunstiintelligens. Det er derfor interessant å se hvordan OpenAI verktøyene ChatGPT og DALL E velger å beskrive “yrkeshygiene” i ord og bilde. Spørsmål og tekstene er skrevet inn og generert på på engelsk og deretter oversatt med Google translate uten redigering fra min side.

Mitt første intrykk er OI-OI-OI! Her må vi henge med, og både penn, kompetanse, vår kritiske må spisses. Kunnskap er makt og noe som blir så bra kan fort blende oss. Jeg ser også store muligheter for hvordan denne typen teknologi kan hjelpe oss.

Det unike med denne typen verktøy er at hvis du forsøker å gjenta spørringen vil du få generert en helt ny unik teskt eller bilde. Dette utfordrer utdanningssektoren og muligheten til å sjekke at det er eksamenskandidatens eget svar. Denne typen verktøy benyttes også i dagspresse og reklame og det er vanskelig å vurdere hva som er skrevet av en ekte person og hva som er generert tekst av en datamaskin.

Jeg ser en uendelighet av positive muligheter, men også en lang rekke utfordringer. Det blir spennende å følge utviklingen og være med å ta disse verktøyene i bruk.

Forklare “yrkeshygiene” på en enkel måte

Så la oss ført forsøke å be ChatGPT (https://chat.openai.com/chat) om å forklare hva “yrkeshygiene” er. Jeg skrev inn:

Forklar “yrkeshygiene” på en enkel måte.

Svaret jeg får etter en kort tenkepause er:

“Yrkeshygiene er vitenskapen om å beskytte og forbedre helsen og sikkerheten til mennesker på arbeidsplassen. Det innebærer å identifisere, evaluere og kontrollere de ulike faktorene på arbeidsplassen som kan påvirke arbeidstakernes helse og velvære, som kjemikalier, røyk, støy og stråling. Målet med yrkeshygiene er å forebygge sykdom og skader ved å skape trygge og sunne arbeidsforhold. Dette kan inkludere ting som å sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruke verneutstyr og implementere sikre arbeidspraksis. Overordnet sett er målet med yrkeshygiene å sikre at arbeidstakere er i stand til å gjøre jobben sin uten å sette helsen i fare.

Jeg må si jeg er imponert. Hvis jeg ber om det samme en gang til kommer en ny unik tekst .

Hvordan illustrere hva “yrkeshygiene”

Et annet verktøy fra OpenAI er et verktøy som kan lage kunstige bilder. Dette heter DALL-E 2 (https://labs.openai.com/). Her har jeg skrevet IOHA sin definisjon av yrkshygiene, og bedt verktøyet lage et bilde som beskriver denne teksten:

‘Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large.‘

Igjen etter en tenkepuse fikk jeg disse bildene generet:

Interessant å se hvordan en datamasking tolker vårt fag og misjon i bilder.

I forbindelse med undervisning knyttet til støy, ba jeg om å få laget et bilde som illustrert et øre og en lydbølge.

Igjen ble jeg forbløffet over resultatet.

Hva hvis jeg spør om usikkerhet?

For å gjøre det litt vanskeligere så tenker jeg jeg skal spørre om hva er hovedusikkerhetene ved måling av yrkeseksponering og tolkning av resultatene er. Da fikk jeg følgende svar:

Det er flere hovedusikkerhetsfaktorer som kan påvirke måling av yrkeseksponering og tolkning av resultatene. Noen av de viktigste usikkerhetsmomentene inkluderer:

Nøyaktigheten og presisjonen til målemetoden som brukes for å bestemme eksponeringsnivået. Ulike metoder kan ha ulik grad av nøyaktighet og presisjon, og det er viktig å velge den mest hensiktsmessige metoden for den spesifikke situasjonen.

Variasjonen av eksponering innenfor en gitt arbeidsplass. Eksponeringsnivåer kan variere avhengig av en rekke faktorer, for eksempel type arbeid som utføres, hvor lang tid man bruker i et bestemt område og bruk av personlig verneutstyr.

Potensialet for at personlige faktorer kan påvirke målingen av eksponering. Individuelle faktorer som kroppsstørrelse, metabolisme og respirasjonsfrekvens kan alle påvirke mengden av et stoff som et individ blir utsatt for.

Potensialet for at miljøfaktorer kan påvirke målingen av eksponering. Faktorer som temperatur, fuktighet og luftstrøm kan alle påvirke konsentrasjonen av et stoff i luften, som igjen kan påvirke eksponeringsnivået.

Potensialet for individuelle forskjeller i mottakelighet for effektene av eksponering. Noen individer kan være mer følsomme for effekten av et bestemt stoff enn andre, noe som kan påvirke tolkningen av resultatene.

Samlet sett kommer hovedusikkerhetene i måling av yrkeseksponering og tolkning av resultatene fra kompleksiteten til faktorene som kan påvirke eksponeringsnivåene, og behovet for å ta hensyn til de spesifikke omstendighetene i hver situasjon.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.