Krav til YH-rapport

YH-rapport

Yrkeshygiene handler om identifikasjon, kartlegging, evaluering og tiltaksforslag i forhold til risikofaktorer på arbeidsplassen. God og effektiv kommunikasjon er vesentlig i dette arbeidet og ofte skjer i form av en rapport ( yh-rapport ). Norsk Yrkeshygienisk Forening har utgitt rapportveiledningen “God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere“. Veiledningen kan benyttes som en rettesnor for utarbeidelse av en yrkeshygienisk rapport, men vil også kunne fungere som en kravspesifikasjon for oppdragsgiver eller for tilsynsmyndigheter. Utarbeidelsen av formelle skriftlige rapporter er en av de viktigste måtene å kommunisere og dokumentere vårt yrkeshygieniske arbeid på. Hensikten med denne veiledningen er å være en hjelp for yrkeshygienikere til å skrive gode, tydelige og presise rapporter. Formålene med veiledningen er å:

  • Gi grunnlag for god praksis.
  • Bidra til kontinuerlig faglig utvikling av kvalifiserte.
  • Være et hjelpemiddel i studier og faglig utvikling for en yrkeshygieniker under opplæring.

Veiledningen inneholder en sjekkliste som kan brukes som en selvverifikasjon, som verktøy for kvalitetssikring (QA) av en rapport og som en sjekkliste ved mottak av en yrkeshygienisk rapport.

Referanser

Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening. (2014). God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere. Norsk Yrkeshygienisk Forening,. Hentet fra: https://nyf.no/images/God_og_presis_rapportskrivning_-_veiledning_for_yrkeshygienikere_norsk_oversettelse_av_BOHS_Guide_to_Report_Writing_Versjon_1_1.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.