Om «Yrkeshygiene.no»

«Yrkeshygiene.no» er en webside for Yrkeshygiene AS. Yrkeshygiene AS har som mål å bidra til et bedre arbeidsliv gjennom å samle og dele informasjon om yrkeshygiene i Norge. Aktuelle temaer vil kunne være knyttet til risiko og risikoanalyse, grenseverdier, statistikk, prøvetakingsstrategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger og yrkeshygienens historie i Norge.

«All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges»

I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Yrkeshygiene som fag er en viktig del av dette og handler om i hht. til den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA) å «å forutse, identifisere, vurdere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig» (IOHA)

I Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) definert yrkeshygiene som «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Har du kommet til denne siden og har behov for konsulenthjelp kan du ta kontkat med virksomhetens bedriftshelstetjeneste. Du kan også kontakt Proactima AS.

Ansvarlig redaktør for «Yrkeshygiene.no» er Hans Thore Smedbold. Fagstoff på «Yrkeshygiene.no» fylles på etter innfallsmetoden og på fritiden og vil derfor kun dekket et lite utvalg av fagområdet yrkeshygiene og forhold i norsk arbeidsliv. Er det temaer du synes mangler eller du finner feil er jeg svært takknemlig for tilbakemeldinger og forslag til nye fagartikler og forbedringer.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.