Om “Yrkeshygiene.no”

Yrkeshygiene.no har som mål å bidra til et bedre arbeidsliv gjennom å samle og dele informasjon om yrkeshygiene i Norge. Aktuelle temaer vil kunne være knyttet til risiko og risikoanalyse, grenseverdier, statistikk, prøvetakingsstrategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger og yrkeshygienens historie i Norge.

Fagstoff på “Yrkeshygiene.no” fylles på etter innfallsmetoden og på fritiden og vil derfor kun dekket et lite utvalg av fagområdet yrkeshygiene og forhold i norsk arbeidsliv. Er det temaer du synes mangler eller du finner feil er vi svært takknemlig for tilbakemeldinger og forslag til nye fagartikler og forbedringer.

“All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges”

I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Yrkeshygiene som fag er en viktig del av dette og handler om i hht. til den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA) å “å forutse, identifisere, vurdere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig” (IOHA)

I Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) definert yrkeshygiene som “Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak”.

Har du kommet til denne siden og har behov for konsulenthjelp kan du ta kontkat med virksomhetens bedriftshelstetjeneste. Du kan også kontakte Norsk Yrkeshygienisk Forening, som vil kunne hjelpe deg med å komme i kontakt med noen som kan hjelpe.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.