Metoder for prøvetaking av farlige kjemikalier

Det er vår jobben som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres og hvordan de skal analyseres.

NIOSH og STAMI har utgitt metodebeskrivelser for prøvetaking og analyse av farlige kjemikalier.

NOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) er en samling av metoder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i arbeidsplassluft, på overflater, og i blod og urin fra arbeidere som er yrkesmessig eksponert (NIOSH, 2020).

Disse metodene har blitt utviklet eller tilpasset av NIOSH eller en av deres partnere. De har blitt vurdert i forhold til etablerte forsøksprotokoller og kvalitetskrav. NMAM inneholder også kapitler om kvalitetssikring, prøvetaking, bruk av bærbare instrumentering, etc 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt har også utgitt en metodehåndbok (Thorud, 2011). Denne er på samme måte som NIOSH sin metodesamling en samling av prøvetakings- og analysemetodene. Stami’s håndbok er mindre og eldre enn NIOSH sin.

Det finnes også andre metoder publisert av for eksempel OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO eller kommersielle leverandører som f.eks. SINTEF, IFKAN og Eurofins, som i en gitt prøvetaking situasjon kan være bedre.

Det er en del av jobben vår som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres, samt krav til metodenes analytisk nøyaktighet, kostnader og antall prøver etc. Laboratoriene vil kunne gi gode råd, men det vi som yrkeshygienikere som må vurdere og beslutte om det laboratoriet kan levere er tilstrekkelig.

Det finnes også forskrifter som setter både krav til grenseverdier men også ytelseskrav til prøvetakings og analysemetodene som skal benyttes. Et eksempel på dette er OSHAs forskrifte vedr benzen.

Referanser

NIOSH. (2020). NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) 5th Edition (R. Andrews & P. F. O’Connor, Red.). Hentet fra: https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/NMAM_5thEd_EBook-508-final.pdf

Thorud, S., Bakke, B., Hersson, M., Daae, H. L., Solbu, K. F., Johnsen, H., Skaugset, N. P., Woldbæk, T., Halgard, K., Heldal, K. K., Skogstad, A., Thomassen, Y., Eduard, W. & Ellingsen, D. (2011). Prøvetakings- og analysemetoder – beste praksis (STAMI). Et delprosjekt i prosjektet ”Eksponering for kjemikalier i olje og gassindustrien – Dagens eksponeringsbilde” (STAMI-rapport). Statens arbeidsmiljøinstitutt. Henter fra: https://www.norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/Pr%C3%B8vetakings-%20og%20analysemetoder%20(STAMI).pdf 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.