YH-rapport

Rapport:

Krav til en yrkeshygienisk rapport

Oppdatert: 24.11.2019

Yrkeshygiene handler om identifikasjon, kartlegging, evaluering og tiltaksforslag i forhold til risikofaktorer på arbeidsplassen. God og effektiv kommunikasjon er vesentlig i dette arbeidet.


Norsk Yrkeshygienisk Forening har utgitt en rapportveiledning. "God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere". Veiledningen er tilgjengelig på NYF sine hjemmesider (www.nyf.no). 

 

Veiledningen bør benyttes både som en rettesnor for utarbeidelse av en yrkeshygienisk rapport, men fungerer også godt som en kravspesifikasjon som en oppdragsgiver kan henvise til.


Veiledningen inneholder en sjekkliste som både kan fungere som utgangspunkt for en selvverifikasjon, som verktøy for QA av rapporten og som sjekkliste ved mottak av en yrkeshygienisk rapport.Utarbeidelsen av formelle skriftlige rapporter er en av de viktigste måtene å kommunisere og dokumentere vårt yrkeshygieniske arbeid på. Hensikten med denne veiledningen er å være en hjelp for yrkeshygienikere til å skrive gode, tydelige og presise rapporter. Formålene med veiledningen er å:

  • Gi grunnlag for god praksis.
  • Bidra til kontinuerlig faglig utvikling av kvalifiserte.
  • Være et hjelpemiddel i studier og faglig utvikling for en yrkeshygieniker under opplæring.

 

Komponenter som bør vurderes i en yrkeshygienisk rapport (fra veiledningen). Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept