Ny veiledning for vurdering av eksponering

Publisert: 25.04.2020

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet:

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Arbeidstilsynet har nettopp publisert en oppdatert veiledning knyttet til "Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier" (Arbeidstilsynet, 2020). Veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 (Arbeidstilsynet, 2008) og NS-EN 689 (Standard Norge, 2018). 


For utdypende informasjon om NS-EN 689 henvises til tidligere kurs holdt i regi av lokallagene av NYF i hhv. Stavanger og Trondheim. Materialet fra kursene er tilgjengelig her. Temasidene om statistikk inneholder informasjon om enkelte temaer knyttet til vurdering av yrkeshygieniske målinger.

 

Referanser:

Arbeidstilsynet. (2008). Orientering om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren. (Best. nr 450). Oslo.


Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.04. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/


Standard Norge. (2018). Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.


Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept