Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Arbeidstilsynet har publisert en oppdatert veiledning knyttet til “Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier” (Arbeidstilsynet, 2020). Veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 (Arbeidstilsynet, 2008) og NS-EN 689 (Standard Norge, 2019). Veiledningen gir rammen for vurdering av eksponering for kjemikalier på norske arbeidsplasser. 

For utdypende informasjon om NS-EN 689 henvises til tidligere kurs holdt i regi av lokallagene av NYF i hhv. Stavanger og Trondheim (side om NYF webinar EN 689). Temasidene og kunnskapsdatabasen om statistikk inneholder informasjon om enkelte temaer knyttet til vurdering av yrkeshygieniske målinger. Her er det også verktøy “YH-HJELP” for vurdering av yrkeshygieniske målinger.

Referanser

Arbeidstilsynet. (2008). Orientering om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren. (Best. nr 450). Oslo.

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.04.2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

Standard Norge. (2019) Arbeidsplassluft. Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innanding. Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier. NS-EN 689:2018 – AC 2019.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.