Publikasjoner Hans Thore Smedbold

Hans Thore Smedbold

Artikler, rapporter og foredrag

Artikler i internasjonale fagtidsskrifter

Smedbold, H. T., Flage, R., Røyksund, M. (2020). Individual and Overall Assessment related to the Work Environment – Regulatory context and application in the Norwegian Petroleum Industry. In proceedings from the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, Venice. Lenke

Romyhr, O., Nyfors, A., Leira, H. L., and Smedbold, H. T. Allergic contact dermatitis caused by epoxy resin systems in industrial painters. Contact Dermatitis, 2006. 55(3): p. 167-72. Lenke

Smedbold, H. T., Ahlen, C., Norback, D. and Hilt, B. Sign of eye irritation in female hospital workers and the indoor environment. Indoor Air, 2001. 11(4): p. 223-31. Lenke

Smedbold, H. T., Ahlen, C., Nilsen, A. M., Norback, D. and Hilt, B. Relationships between indoor environments and nasal inflammation in nursing personnel. Arch Environ Health, 2002. 57(2): p. 155-61. Lenke

Andre rapporter og artikler 

Smedbold, H. T. Del 3: Samsvarsmålinger for stoffer med takverdi – en utfordring vi må løse. Yrkeshygienikeren, 2020(2), 16-17. Lenke

Smedbold, H.T. Hvor gode er grenseverdiene våre ? Yrkeshygienikeren, 2020(1): p. 4. Lenke

Smedbold, H.T og A.D. Austigard. Del 2: Betydningen av nesten ingenting - Hvordan håndtere verdier under deteksjonsgrensen. Yrkeshygienikeren, 2019(3): p. 12-15. Lenke

Hansen, J. og H.T. Smedbold. Del 1: Grunnleggende statistikk for yrkeshygienikere. Yrkeshygienikeren, 2019(2): p. 8-13. Lenke

Smedbold, H.T. Nytt fokus på benzen. Yrkeshygienikeren, 2018(1): p. 8-9.

Austigard, A.D. og H.T. Smedbold. Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede datasett. 2018, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Lenke

Smedbold, H.T. NYF lønnsundersøkelsen 2017. Yrkeshygienikeren, 2017(2): p. 10-13.

Smedbold, H.T. Ekspertgruppens gjennomgang av BHT-ordningen. Yrkeshygienikeren, 2017(3): p. 8-11.

Smedbold, H.T. Risikovurdering for yrkeshygienikere. Kompendium utarbeidet til yrkeshygieneutdanningen ved NTNU. Rev. 3. 2016. Lenke

Smedbold, H.T. IOHA bidrar til arbeidshelse for alle. Yrkeshygienikeren, 2014(2): p. 20-20.

Svendsen, K. og H.T. Smedbold. Utdanning av yrkeshygienikere; litt historikk. Yrkeshygienikeren, 2010(2): p. 14-16.

Smedbold, H.T. ChemiRisk - Grunnlag for risikovurdering av arbeid med kjemikalier. Rev. 3., Occupational Hygiene Solutions AS: Stavanger.

Smedbold, H.T. ErgoRisk - Brukermanual. 2007, Occupational Hygiene Solutions AS: Stavanger.

Wülfert, K. og H.T. Smedbold. Glimt fra yrkeshygienens historie i Norge; "Så hvorfor har dere egentlig tenkt å bli yrkeshygienikere?". Yrkeshygienikeren, 2005(3): p. 14-26.

Smedbold, H.T. Yrkeshygienens historie i Norge; fremvekst av en fagprofesjon. Yrkeshygienikeren, 2005(1): p. 12-13.

Smedbold, H.T. Helse og arbeidsmiljø for alle; ansvar og muligheter for yrkeshygienikere. Yrkeshygienikeren, 2005(3): p. 6-10.

Smedbold, H.T. Eksponeringskartlegging ved hjelp av video og direktevisende måleinstrumenter. Yrkeshygienikeren, 2005(3): p. 40-42.

Smedbold, H.T. Trykkluft som åndedrettsvern. Yrkeshygienikeren, 2004(2): p. 4-10.

Smedbold, H.T. Eksempel på metode for risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø. Yrkeshygienikeren, 2003(2): p. 8-13.

Smedbold H.T. og Nistov A. Grovvurdering av kjemisk arbeidsmiljø - Del 1. Ramazzini 2003;1:8-10.

Smedbold, H.T. Helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten og havbrukssektoren. Yrkeshygienikeren, 2002(2): p. 15-15.

Rømyhr, O., Berntsen M., Dalene M., Karlson D., Lindahl R., Skarping G., Smedbold H.T. og Leira H.L. (2002). Yrkeshygieniske målinger ved påføring av epoksy- og polyuretanbaserte industrimalinger. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 02/02. Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs hospital.

Smedbold, H.T. (2001). Eksponering for støv og mikroorganismer ved innsamling av restavfall og sortering av papir- og miljøavfall. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 05/01. Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Rømyhr, O., Bratt, U., Nyfors, A., Smedbold, H.T., Aasen, T. B. og Leira, H. L. (2000). Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere, rapport etter 2 års oppfølging. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling). nr 02/00, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Austigard, Å.D. og H.T. Smedbold (2000). Lønnsundersøkelsen 1999. Yrkeshygienikeren, 2000(1): p. 12-15.

Smedbold, H.T. og K.V.H. Svendsen (1997). Generalisten som ble spesialist for å bli hørt. Yrkeshygienikeren, 1997(3): p. 10-10.

Smedbold, H.T. (1997). Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Yrkeshygienikeren, 1997(2): p. 4-4.

Smedbold, H.T. (1996). Forekomst av helseplager ved et utvalg omsorgsinstitusjoner: rapport fra prosjektet Inneklima og helse ved alders- og sykehjem i Trondheim. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 5-96. 1996, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Smedbold, H.T. (1996). Arbeidsmiljøvurderinger og måling av støv og gass i husdyrfjøs: rapport fra prosjektet «Arbeidsmiljø og helse ved husdyrhold». Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 7/96. Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Rømyhr, O. og H.T. Smedbold (1995). Eksponering for toluendiisocyanat (TDI) og tertiære aminer ved blokkstøping av skumplast. Rapport (Regionsykehuset i Trondheim. Arbeidsmedisinsk avdeling), nr 04/95, Trondheim: Arbeidsmedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Abstracts og foredrag

Smedbold, H.T. (2019). Visualisering av hudeksponering. Hud og hudeksponering. NYF Vårkonferanse 13.mai 2019. Hotel Opera, Oslo. Lenke

Smedbold, H.T. (2014). Prevention through design. BOSH, CORK - Irland, 19.-21. April. Lenke

Smedbold, H.T. (2014). Vurdering av eksponering i forhold til Yrkeshygienisk Grenseverdi (YGV). NYF Årskonferanse og kurshelg, 2014, Ålesund. Lenke

Smedbold, H.T. (2013). Statistikk for yrkeshygienikere. Norsk versjon av IHSTAT. NYF Årskonferanse og kurshelg, 2013, Tromsø. 

Smedbold, H.T. (2012). Valg av åndedrettsvern. NYF Årskonferanse og kurshelg, 2012, Sandnes. Lenke

Smedbold H.T. (2009). Risk Reduction Through Substitution - EnviroRisk — An Integrated Tool for Chemical Management, Early Feedback, and Documentation. AIHce Toronto May 30 - June 4

Smedbold H.T. (2009). A Man, Technology and Organization (MTO) perspective in Control Banding. 5ICBW. 29th ICOH, Cape Town, South Africa.

Smedbold, H.T. (2009). The relationship between R- and S-phrases and the Norwegian OELs. 29th ICOH, Cape Town, South Africa.

Smedbold H.T. (2005). KjemiRisk - A Norwegian Offshore Approach to Chemical Health Risk Assessment. BOSH, Manchester - UK, 19.-21. April.

Smedbold H.T. (2005). Development of new risk assessment tools in the Norwegian Oil Industry. Promoting Occupational Hygiene in Africa and Globally, 6th international IOHA conference. IOHA Pilaensberg, South- Africa 19.-23. September.

Smedbold H.T, Ulvøen S, Nærheim J, Schei T.M., Myhrvold A, and Eie R. (2004). KjemiRisk - A Norwegian Offshore Approach to Control Banding. In proceedings from 2nd international conference on control banding. IOHA, AIHA, ACGIH, WHO Cincinnati, Ohio 1.-2. March. 2004.

Smedbold H.T. (2002). Modelling of exposure to paint aerosol during spray painting - comparison of predicted and measured exposure levels. IOHA 2002, Bergen, Norway. Conference abstract, oral presentation.

Smedbold H.T, Norbäck D, and Hilt B. (2002). Indoor climate complaints among employees at geriatric hospitals. Indoor Air 2002, California, USA. Conference paper.

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept